SHoT-undersøkelsen 2018

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 er offisielt i gang! Undersøkelsen er aktiv fra 6.februar til 20.mars!

Vi håper så mange som mulig velger å svare på undersøkelsen, så undersøkelsen kan brukes videre for å fremme bedre tilbud for studenter!

Alle studenter skal ha fått invitasjon til å delta via epost, også studenter som er på utveksling.

Om du ikke har fått epost, gå til www.studenthelse.no for å svare på undersøkelsen. 

#heltærlig

Published 6. February 2018 - 15:40 - Updated 6. February 2018 - 15:40