Valg av nytt styre til Studenttingets Arbeidsutvalg!

Har DU lyst til å være med å forme studentdemokratiet, jobbe for studenters rettigheter og være en del av utviklingen på NMBU? Send ditt kandidatur til studenttinget@nmbu.no!

Frist for å melde kandidatur fredag 17.november (dette for å bli med i sakspapirene til Studentting). Siste frist. 26.november!

Noe du lurer på? Kontakt et medlem i Arbeidsutvalget!

Hva skal med i kandidaturet?

- Navn og kontaktinformasjon

- Hvorfor ønsker du å stille?

- Hva kan du bidra med?

- Kan være lurt å legge ved et bilde

- Kandidatur skal leveres på norsk og engelsk

På Konstituerende Studentting, 27. november 2017, er følgende verv på valg:

  • Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg
  • Velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg
  • Markedsføringsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg
  • Styremedlem i Studenttingets arbeidsutvalg

Alle vervene i Studenttingets Arbeidsutvalg har 1 års varighet, med tiltredelse 1. januar 2017.

I tillegg til vervets oppgaver sitter du i styret sammen med de fem andre medlemmene. Det holdes AU-møte hver uke, det samme med fast kontortid. I tillegg kommer Studentting og eventuelle andre møter/workshops/oppgaver.

Arbeidsutvalget har følgende årsverksfordeling:

 

  • Internasjonalt ansvarlig – 37%
  • Velferdsansvarlig – 33%
  • Markedsføringsansvarlig – 20%
  • Styremedlem – 10%

 

Internasjonalt ansvarlig:

Som internasjonalt ansvarlig har man ansvar for integrerings tiltak gjennomført på NMBU, introduksjonsuke, tildeling av inkluderingsmidler samt andre rådgivende roller på tvers av campus. Det er ett veldig spennende og utviklende verv for enhver som ønsker framtidig arbeid innenfor ulike sektorer, som salg, administrasjon og internasjonalt arbeid. Det er også givende ved at en får innsyn i hvordan NBMU som organisasjon fungerer, samt det sosiale livet på begge campuser. Som internasjonalt ansvarlig har man også ett samarbeid med Samfunnet angående internasjonalt medlemskap og semesterprogrammet. Det anbefales på det sterkeste å stille dersom en ønsker litt fri arbeidsbeskrivelse, rutiner, personlig og faglig utvikling samt ett flott arbeidsmiljø.

 

Velferdsansvarlig:

Velferdsansvarlig er en krevende, men veldig interessant og lærerik stilling i Arbeidsutvalget. Som velferdsansvarlig er man ansvarlig for komiteen for tildeling av velferdsmidler og Bomiljøutvalget. Man er i tillegg del av Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NMBU, komiteen for tildeling av inkluderingsmidler og man sitter også i samarbeidsmøte med Helsestasjonen, NMBU, SiÅs og Samfunnet i Ås.

Gjennom de forskjellige utvalgene og komiteene får man prøvd seg på større og mindre arenaer, da både som et vanlig medlem, men også som møteleder og referent. I tillegg til dette vil man også jobbe med velferdspolitikk og saker som angår velferden blant studentene på NMBU.

 

Markedsføringsansvarlig:

Som markedsføringsansvarlig har du ansvar for å promotere Studenttinget utad og nå ut til studentene med informasjon som angår dem. Dette innebærer bl.a. å lage plakater, holde kontakt med Tuntreet og å oppdatere sosiale medier og hjemmeside. Samtidig bør man være kreativ og komme på nye ideer til markedsføring.

 

Styremedlem:

Å sitte som styremedlem handler ikke bare om vervet, men om samholdet med resten av styret, samt kommunikasjon med studentdemokratiet og deler av ledelsen. Styremedlem arbeider i hovedsak med egne saker, dvs. dersom du synes noe er engasjerende, kan du jobbe med dette! Av faste verv, sitter styremedlem i likestillingskomitéen på NMBU. Styremedlem er også ansvarlig for studentdemokratiets twitter-konto, og bidrar på denne måten også til bildet Arbeidsutvalget har utenfor NMBU. Styremedlem bistår også resten av Arbeidsutvalget ved behov og forfall som gjør at personen vil få innblikk i andre saker, dette gir absolutt en variasjon i arbeidsoppgaver. Har du lyst til å prøve noe nytt, engasjere deg i din egen studiehverdag, treffe nye mennesker? Da er dette vervet noe for deg!

Arbeidsinstruksen for de ulike stillingene finner du her:

Published 10. november 2017 - 12:46 - Updated 16. november 2017 - 13:39