Stillingsutlysning: Leder av ringfestkomiteen - 2018

Som leder vil du blant annet jobbe med å:

Rekruttere resten av Ringfestkomiteen.

Være kontaktperson mot Samfunnet, AU og NMBU.

Sette deg inn i tidligere erfaringsskriv.

Fastsette møte- og fremdriftsplan.

Følge opp resten av komiteen.

Som leder for ringfestkomiteen får du:

Gratis inngang på alle Samfunnets arrangement.

Viktig erfaring innen prosjektledelse og koordinering både innad i komiteen og eksternt.

Knytte kontakter.

Æren av å sette ditt preg på den store avslutningen for avgangselevene i 2018!

Både Arbeidsutvalget og Samfunnsstyret vil være behjelpelig med å rekruttere øvrige komitèmedlemmer gjennom sine kanaler. Komiteens størrelse bestemmes av lederen for

ringfesten, men tidligere har dette variert mellom 8 og 10 medlemmer. Dersom du vil lede arbeidet med å arrangere vårens Ringfest, send søknad og CV til leder@samfunnetiaas.no

innen 6. Oktober. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju innen 9. Oktober med intervju påfølgende uke.

Dersom du har spørsmål om stillingen eller Ringfesten for øvrig, ikke nøl med å kontakte en av følgende:

Oskar Aalde: Formann ved Studentsamfunnet: 90249162/leder@samfunnetiaas.no

Jonas Thorsen: Leder av Arbeidsutvalget: 46426144/leder.au@nmbu.no

Published 27. september 2017 - 11:36 - Updated 27. september 2017 - 11:42