Hvor og når kan jeg stemme ved valget?

Her er en oversikt over hvor og når du kan forhåndsstemme ved årets valg både i Ås, Vinterbro og Oslo.

Husk gyldig identifikasjon, du behøver ikke valgkort og det er mulig å avgi blank stemme!

STEDER DU KAN FORHÅNDSSTEMME ÅS!

Ås Rådhus: fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september.

a. mandag-fredag kl. 08.00 – 15.30 og torsdager kl. 08.00 - 19.00.
b. lørdag 2. september kl. 10.00 - 14.00.

NMBU, Bioteknologibygningen: fredag 1., mandag 4. og tirsdag 5. september kl. 09.00 – 14.00.

Nordby bibliotek, Nordbysenteret: torsdag 31. august og torsdag 7. september kl. 14.00 – 19.00.

Mer informasjon: https://www.as.kommune.no/naar-og-hvor-kan-du-forhaandsstemme-ved-stortings-og-sametingsvalget-2017.5965415-403605.html

STEDER DU KAN FORHÅNDSSTEMME OSLO!

Link: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/valg-2017/her-kan-du-stemme/

Published 4. september 2017 - 12:41 - Updated 4. september 2017 - 12:42