Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker alle nye studenter velkommen!

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

AU består av Leder og Nestleder ansatt på heltid (100%), velferdsansvarlig (33%), Internasjonalt ansvarlig (37%), Markedsføringsansvarlig (20%) og Styremedlem (10%) stilling.

Vi håper du tar turen innom kontoret vårt :)

Published 14. august 2017 - 13:47 - Updated 14. august 2017 - 14:01