Suppleringsvalg fakultetsstyret KBM

Til fast representant stiller Anbjørg Barbakken, og som vara stiller Thea Os Andersen.

Nedenfor kan du lese litt mer om Annbjørg:

Kjære medstudenter ved KBM.

Mitt navn er Annbjørg Barbakken, jeg er 22 år gammel og skal til høsten begynne første året mitt på master i bioinformatikk. Jeg har det siste året sittet som programrådsrepresentant for BiAS, et verv jeg har valgt å fortsette som representant for.

Vervet i programrådet, og dermed også i FAK-SU, har vært veldig givene og jeg har fått innblikk i noen av sakene som har med utdanningsprogrammene å gjøre. Det er spennende å få være med på å påvirke saker som er viktig for studentene og som påvirker studiehverdagen vår. Denne erfaringen ønsker jeg å ta videre med inn som representant i fakultetsstyret.

Det er viktig at studentene har en stemme i de forskjellige sakene som diskuteres, og jeg føler jeg har mye engasjement og interesse for studentpolitikken på fakultetet vårt. Dette er noe jeg mener kan komme godt med i vervet som representant i fakultetsstyret. Jeg ønsker at studentenes stemmer og ønsker skal bli hørt, og at jeg kan fremme meninger som reflekterer hele fakultetet KBM.

Godt valg!

Published 7. juni 2017 - 12:55 - Updated 7. juni 2017 - 12:55