Bistand ved varsling

Eksempl på type varsel kan vera i saker kor du som student:

  • Har blitt utsett for diskriminering, trakassering, mobbing eller liknande.
  • Har opplevd brot på krav til forsvarlegheit, interne retningslinjer, gjeldande lovverk eller avtaleverk.
  • Har opplevd svikt i sikkerheitsrutiner, HMS og/eller feil og manglar som kan medføra fare for liv og helse.
  • Har blitt utsett for straffbare forhold.

Studentombodet kan også visa vidare åt relevante instansar eller aktørar som har rett type kompetanse i din sak.

Nynorsk: Elin Judit Straumsvåg

Published 4. juli 2019 - 10:49 - Updated 12. september 2022 - 14:59