Velferd og det sosiale og politiske liv

I takt med studiet skal livet leves på best mulig måte. Hva tilbys av studentfaciliteter og boliger? Hva med studentmiljøet og det sosiale liv? Her finner du bl.a. nettadressen til Studentsamskipnaden (SiÅs ) til Studentsamfunnet og Studentstyret.

Velferd og det sosiale og politiske liv

Logo for Studentsamskipnaden i Ås - SiÅs
Logo for Studentsamskipnaden i Ås - SiÅs Photo:

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)
SiÅs er serviceorganisasjonen for studenter ved NMBU.

SiÅs driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner, rådgivningstjeneste
og utleie av møte- og festlokaler.

Alle studenter ved NMBU betaler semesteravgift til SiÅs.

UKA i Ås.
UKA i Ås. Photo: Kai Tilley


UKA i Ås - stolt og livskraftig tradisjon.

Annenhvert år går UKA i Ås av stabelen, landets nest største studentuke. De fire høstmørke ukene i oktober skaper liv og røre for til sammen over 20.000 besøkende.

Den aller første studentforestillingen ble holdt i 1894, mens UKE-revyen kom i fast form fra 1924.
UKA har program hver dag med store og små konserter, fester og mye annet. Den som bidrar til UKA får brukt sine synlige og skjulte talenter, og skaffer seg verdifull erfaring.

Inntektene fra UKA går til drift av studentsamfunnet de neste to årene.

Studentsamfunnet i Ås
Det er i studentmiljøet ved NMBU 60-70 ulike foreninger og lag som hver for seg og i samspill utgjør et unikt fritidstilbud med rikelige utfordringer for de fleste. Studentsamfunnet i Ås er den eldste og kraftigste medlemsorganisasjonen. Studentsamfunnet eier bygningen som danner rammen om de fleste kulturaktivitetene i miljøet.

Alle medlemmer av samfunnet gjør samfunnstjeneste to ganger i året. Det innebærer å stå i bar på en bodegakveld, være bærehjelp på konserter osv. Medlemmer får rabatt på billetter til alle arrangementer, så medlemsskapet betaler seg selv på kort tid.

Samfunnet er din garantist for en trivelig studietid på Ås!

Idrett på NMBU

NMBUs idrettshall heter GG-hallen. Her kan du trene håndball, innebandy og en mengde andre lagidretter, gruppetrening som spinning, step & styrke, klatring eller egentrening i form av styrke eller kondisjon.

Utenfor hallen ligger bane for fotball og friidrett og lysløyper, orienteringsløyper, ridevolte og stier. På UMBs grunn ved innsjøen Årungen ligger riksanlegget for roing og padling.

Studentidrettslaget NMBUI arrangerer alt fra lett mosjon til seriespill og konkurranser.

Studentstyret og studentdemokratiet
Studentstyret (NSO Ås) tar seg av alt som angår studentdemokratiet. Herunder den daglige kontakten med SiÅs og kontakt med de forskjellige studentrepresentantene til diverse styrer, råd og utvalg.

Studentstyret er det administrative overhodet til Studenttinget, men det er Studenttinget som gir føringene for studentstyrets arbeid.

Studenttinget består av valgte representanter fra hvert institutt + valgte medlemmene av studentstyret. Øverste organ i studentdemokratiet er Allmøte. Her har alle studenter møte og stemmerett. Valg til blant annet Universitetsstyret skjer her.

Valg av representanter til Studentstyret skjer på allmøte som holdes hver høst og vår. Her velges også representantene til Universitetsstyret. På instituttallmøtet velges studentrepresentanter på instituttnivå. Alle studenter ved studieprogram som instituttet er kontaktpunkt for har møte- og stemmerett.

Published 20. February 2014 - 15:27 - Updated 7. september 2017 - 12:31