Tester og karriereverktøy

  • karriere
    Foto
    pixabay.com

Det er utivklet flere verktøy og tester som kan hjelpe deg om du er usikker på studievalg, skal orientere deg i arbeidsmarkedet eller usikker på hvordan du kan planlegge din karriere. Nedenfor har vi linket opp til forskjellige gratis tester du kan ta.

Tester

 Tester til hjelp i karriereplanlegging:

  • Karriereplanleggeren Dette verktøyet er for deg som er under høyere utdanning. Det har først og fremst til hensikt å bevisstgjøre deg på egen karriereplanlegging og karriereutvikling.
  • Karrièreveilederen Vip24 er lansert av DNB og er tilgjengelig for alle. Dette er en digital karrièreveileder som skal hjelpe deg med å reflektere rundt hva du liker og interesserer deg for, hva som motiverer deg og hva du føler at du mestrer. Målet er ikke å gi en fasit, men å bruke dine egne refleksjoner til å lage en begrepsstruktur rundt hvem du er og hva du vil, samt gi en liste over yrker som kan passe for deg.  Vip24-programmet og teknologien er bygd opp slik at det er kun du selv som eier dine data.

På denne lenken finner du informasjon om forskjellige typer tester som ofte brukes i rekruttering. Du kan også prøve gratis tester.

Published 15. February 2018 - 13:41 - Updated 1. oktober 2018 - 8:21