Hvordan skille seg ut

Gjør research på virksomhet og stilling. En god søknad  og CV synliggjør matchen mellom ditt bidrag og arbeidsgivers behov.

Videre er det er viktig at du tilpasser hver søknad og CV til stillingen du søker på. Les derfor stillingsannonsen nøye. Strek under nøkkelord og tenk gjennom hvilken fagkunnskap, erfaring fra studier, verv, jobb eller frivillig arbeid du har som svarer til dette. 

Som student eller nyutdannet har man som oftest ikke mye relevant arbeidserfaring, men du kan ha gjort deg erfaringer som er viktig i jobben du søker.

Start med å kartlegge din egen kompetanse.             

Tenk gjennom.

 • Hva er du god på?
 • Hvilke fag liker du best? Hva konkret er det som gjør at du liker dette?
 • Hva ønsker du i en jobb? Hvordan passer dette med stillingen du søker på?
 • Er dette "drømmejobben"? Hvorfor er det drømmejobben?
 • Hva har du lært gjennom verv og arbeidserfaring?
 • Liker du å jobbe i team, jobbe selvstendig – hvilke erfaringer har du med dette?
 • Hvilken rolle tar du i gruppearbeid? Er du for eksempel initiativtaker, pådriver, den kreative, den som sørger for gjennomføring?
 • Hvordan er arbeidskapasiteten din? Har du hatt jobber ved siden av studiene, hatt verv..?
 • Har du hobbyer som er relevant for arbeidsgiveren?
 • Har du bodd i utlandet (studier, arbeidet)? Hva overrasket deg mest med å bo i et annet land? Hvordan har erfaringen med å bo i utlandet preget deg videre i livet? Kan dette være relevant for denne jobben?
 • Har du oppnådd konkrete resultater du kan vise til? Eksempelvis oppgave (prosjekt/masteroppgave) levert på normert tid vise god gjennomføringsevne.

 

Spør en venn, medstudent eller kollega om hvordan de vil beskrive deg.

Når du reflekterer over og blir trygg på egen kompetanse, blir det lettere å skrive gode søknader, og du er bedre forberedt til intervjuet. 

 

Published 7. February 2017 - 17:00 - Updated 6. august 2020 - 8:59