CV - hva og hvordan

Hvordan skrive en CV?

Det er ingen fasit på hvordan en CV skal skrives eller hvilken mal du skal bruke. Likevel er det noen tips du bør få med deg:

CV bør være lett og oversiktlig å lese. Den bør ha et enkelt og objektivt språk og unngå skrivefeil. Husk, CV´n er det første bedriften ser på. Det er derfor viktig at den er tilpasset stillingen du søker på, slik at de enkelt ser at du er kvalifisert. Hver CV må derfor tilpasses stillingen du søker på.

Cv´n bør inneholde:

  • Personalia og eventuelt et bilde (øverst på siden)
  • Utdanning
  • Arbeidserfaring
  • Annen erfaring som verv, frivillig arbeid.
  • Språkkompetanse
  • IT-ferdigheter
  • Eventuelt nøkkelkvalifikasjoner. Disse bør spisses inn mot hva bedriften ser etter.
  • Eventuelt fritidsinteresser
  • Eventuelt kontaktinfo til dine referanser (Dersom du oppgir referanser i CV, bør du snakke med de på forhånd slik at de er forberedt og vet hva slags jobb du har søkt).

CV´n bør være maksimalt på to sider.

Skriv det nyeste først.

Utdanning: Som ung og nyutdannet, bør du skrive noe om fagene du har tatt og hva du har fordypet deg i. Har du tatt fag som er spesielt relevante for stillingen du søker, fremhev de. Oppgi lærested og når utdanning startet og sluttet (dato og år).

Arbeidserfaring: Selv om jobber du har hatt ikke virker relevant for stillingen du søker, skriv de opp. Som nyutdannet er det viktig å vise at du har arbeidserfaring. Tenk gjennom hva du har lært gjennom arbeidet. Har du hatt spesielle ansvarsområder? Har du jobbet i butikk har du gjerne erfaring med kundebehandling, rådgivning og salg. Har du erfaring fra team? Beskriv kort på CV hva stillingen innebar. Se dette opp mot hva bedriften ønsker i stillingsannonsen. Fremhev erfaringer som er i samsvar med det de ser etter. Skriv opp måned og år du startet og sluttet.

Annen erfaring:  

Verv og frivillig arbeid. Dette viser at du er engasjert og har interesser utover studiene. Hva har du lært gjennom vervene? Har du hatt budsjettansvar, ansvar for markedsføring, annet? Dersom du har tilegnet deg erfaringer som er relevante for stillingen, beskriv kort hva vervet innebar.

Internasjonal erfaring: Har du studert eller jobbet i utlandet? Mange arbeidsgivere ønsker studenter med slik erfaring.

Utmerkelser: Har du fått noen utmerkelser, for eksempel gjennom studentbedrift, faglig relaterte konkurranser, skriv de inn.

Published 7. February 2017 - 17:15 - Updated 29. April 2020 - 10:27