Vil du hjelpe forskningsprosjektet GUESS ved å besvare en undersøkelse om karriere?

Det tar ca. 10 – 15 minutter å fylle ut det elektroniske spørreskjemaet. De innsamlede dataene behandles anonymt og konfidensielt. Spørreskjemaet finner du her: https://tinyurl.com/g21-norway

 GUESSS ønsker å takke på forhånd for din deltakelse.

 

Du kan finne mer informasjon om prosjektet her: http://www.guesssurvey.org

Published 12. mai 2021 - 11:49 - Updated 12. mai 2021 - 11:50