Har du husket å melde deg på Karrieredagen 14.10?

  • .

    Her er nåværende styre i Næringslivsutvalget.

    Foto
    Næringslivsutvalget NMBU

Grunnet Covid-19 har Næringslivsutvalget ved NMBU (NU) bestemt at Karrieredagen 2020 skal bli avholdt som et digitalt arrangement den 14. oktober. For å delta må du melde deg på via NMBUs karriereportal, careergate.nmbu.no.

 

 

Har du husket å melde deg på Karrieredagen 14.10?

Vi har tatt en prat med Synnøve Vonen Kvaal, som er karrieredagsansvarlig i NU, om hvordan Karrieredagen kommer til å foregå, fordeler og hva som er lurt å tenke på for deg som student.

Den digitale Karrieredagen blir arrangert i samarbeid med Graduateland, som også har NMBUs karriereportal, careergate.nmbu.no. Dagen vil bli basert på chat- og videosamtaler mellom studenter og potensielle arbeidsgivere. Det vil i tillegg bli satt opp et fullpakket program med direktesendte bedriftspresentasjoner i løpet av Karrieredagen. Deltakende studenter kan stille spørsmål til foredragsholder via chat, noe som gjør det mulig å få til en god dialog mellom engasjerte studenter og bedrifter.

Det er flere fordeler med en digital karrieredag forteller Synnøve. «Først og fremst skaper det trygghet og forutsigbarhet for både studenter og næringsliv i en tid der mye er usikkert. Vi ser også en rekke andre fordeler med å arrangere karrieredagen digitalt uavhengig av Covid-19:

  • En digital Karrieredag vil i større grad gi rom for uforstyrrede en-til-en-samtaler mellom studenter og potensielle arbeidsgivere sammenliknet med en fysisk Karrieredag.
  • Man kan delta uavhengig av lokalitet. Dette gir større fleksibilitet for studentene og redusere bedriftenes kostnader knyttet til reise».

 

Næringslivet er positiv til digital Karrieredag

«Før vi bestemte oss for å arrangere karrieredagen digitalt, tok vi kontakt med et utvalg bedrifter for å høre deres synspunkt.  Noen av dem stilte seg ikke bare positive, men oppfordret oss til å arrangere karrieredagen digitalt. Allerede nå er det flere bedrifter som har meldt seg på karrieredagen, noe som lover godt, sier Synnøve».

 

 

Tips fra NU «Lag en god profil på careergate.nmbu.no allerede nå»

Den digitale Karrieredagen er knyttet opp mot NMBUs karriereportal. Dette betyr at studenter må opprette profil på NMBUs karriereportal for å kunne delta på den digitale Karrieredagen. Profilen er synlig for bedriftene og bør oppdateres med CV-bilde, arbeidserfaring og studieretning.

Synnøve forteller videre at «en slik profil gjør det lett for studentene å vise hvem de er og hva de er gode på. Vi anbefaler derfor å legge ned en innsats i å utforme denne profilen på best mulig måte. Dette kan studentene begynne med allerede nå. Husk at deltakende bedrifter får automatisk tilgang til studentenes profil, noe som gjør det enklere for bedriftene å finne potensielle arbeidssøkere. Utenom å lage en solid profil er det lurt å tenke gjennom hvilke spørsmål man ønsker å stille til bedriftene og hva man ønsker å fortelle om seg selv».

 

Usikker på hvordan lage profil og hvordan forberede deg til digital Karrieredag?

Bli med på Tips og triks til digital Karrieredag 07.10. Karriereveileder ved NMBU vil i forkant av Karrieredagen 2020 avholde et kurs i hvordan man på best mulig måte kan forberede seg til den digitale Karrieredagen.  Meld deg på via careergate.nmbu.no

 

 NMBU i front

 NMBU gjennom NU var det første universitetet som bestemte seg for å holde digital karrieredag. Per i dag har også UiT (Norges arktiske universitet) bestemt seg for å arrangere sin karrieredag som et virtuelt arrangement. En rekke andre norske universiteter er fremdeles i tenkeboksen hva gjelder deres karrieremesser. Digitale karrieremesser blir stadig mer vanlig i Europa og har blant annet blitt benyttet av både ANSA, NAV og ved flere danske universiteter.

 

Næringslivsutvalget ønsker alle studenter velkommen til digital Karrieredag 14. oktober. «Vi gleder oss sier Synnøve». Ønsker du oppdateringer om arrangementet? Det finner du på arrangement på facebooksiden til Næringslivsutvalget https://www.facebook.com/events/3073432842679621/

 

 

 

 

 

 

Published 15. juni 2020 - 8:52 - Updated 8. oktober 2020 - 9:43