Hva med å sende en åpen søknad?

  • jobb
    Foto
    Shutterstock.com

Er du på jakt etter sommerjobb, deltidsjobb eller fast jobb men finner ikke stillingsannonser dit du vil? Hva med å sende en åpen søknad? Stillinger av kortere varighet som for eksempel sommerjobber eller behov ved sykefravær lyses ikke alltid ut. Andre bedrifter ønsker å komme i kontakt med interessante kandidater, kanskje deg?, og opplyser på hjemmesiden sin at de tar imot åpne søknader. Før du skriver søknaden er det lurt å undersøke på hjemmesiden om de tar imot åpne søknader. Dersom du ikke finner informasjon om dette, gir det deg en god anledning til å ringe bedriften og spørre. Nedenfor får du noen tips til hvordan du kan skrive en åpen søknad. Lykke til!

Hva med å sende en åpen søknad?

Første tips er å unngå at søknaden blir for generell. Selv om det er en åpen søknad må den være tilpasset bedriften du skriver til. Siden du ikke har en stillingsannonse å besvare, må du lese deg ekstra godt opp på bedriften. Hvilke verdier har de? Er det noen prosjekter eller arbeidsoppgaver som er særlig interessante for deg? 

Det aller viktigste i en søknad om det er åpen søknad, vanlig søknad eller motivasjonsbrev, er å få frem;

- hvorfor du vil ha jobb i denne bedriften

- hva du kan tilby.

Besvarer du disse to spørsmålene slik at det treffer arbeidsgiverens perspektiv, vil du skrive en god søknad.

 For å vise hva du kan tilby må du tenke gjennom:

  • Personlige egenskaper som du har som vil være en god match med stillingen og firmaet
  • Erfaring: Hva slags erfaring har du? Dette kan være både verv, frivillig arbeid og arbeid. Hva har du lært gjennom dette og hvorfor vil dette komme godt med i bedriften?
  • Kunnskap: Både generell akademisk kunnskap og fagspesifikk fra din utdanning: Hvilke fag har jeg hatt som er særlig relevante, oppgaver jeg har skrevet osv.

Du skiller deg best ut når du enkelt klarer å vise at du er en god kandidat. Det vil si at du vil ha jobben og at du har kvalifikasjoner og personlige egenskaper som gjør at du kan passe inn i stillingen og firma.

Ønsker du tilbakemelding på søknaden din før du sender den inn, hjelper vi deg gjerne på drop-in på SiT torsdager fra 10-12 og 13-15. Skriv deg opp på påmeldingslista på SiT.

 

Published 29. januar 2020 - 8:24 - Updated 29. januar 2020 - 9:31