Lyst til å sparke i gang forskerkarrieren?

  • Writing
    Foto
    Pixabay.com

Har du lyst til å sparke i gang forskerkarrieren og til å bli lest av etablerte forskere, byråkrater og eksperter? Da bør du sjekke ut Ordingprisen. Det er tidsskriftet Internasjonal Politikk (IP) sin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene. I tillegg til prisen, fagfellevurdering, publisering i tidsskriftet og publiseringspoeng vinner du også heder og ære. Dette er en gyllen mulighet til å sparke i gang forskerkarrieren og til å bli lest av etablerte forskere, byråkrater og eksperter, sier seniorforsker og IP-redaktør Niels Nagelhus Schia.

Lyst til å sparke i gang forskerkarrieren?

Bidraget kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende. Deltakerne må være under utdannelse eller ha avsluttet sin grad i kalenderåret 2018 eller 2019. 

Temaet for bidrag kan være hva som helst innenfor fagfeltet internasjonal politikk og beslektede emner. Juryen oppfordrer særlig til å sende inn arbeid som utfordrer etablerte rammer og faggrenser. Manus bør ikke overskride 60.000 tegn med mellomrom og må tilpasses IPs mal for referanser og bibliografi. Bidrag som er publisert tidligere eller er under vurdering i andre fagtidsskrifter vil ikke bli vurdert.

Den første vurderingen av innsendte manus gjøres av redaksjonen og de beste bidragene vil bli sendt videre til eksterne fagfeller. De overordnede vurderingskriteriene er:

  • relevans for IP
  • originalitet og argumentasjonsstyrke
  • allmenn interesse og tilgjengelighet

Dersom redaksjonen og komiteen vurderer kvaliteten som høy nok vil vinnerbidraget bli publisert i IP i 2020.
Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk, men merk at vurderingen av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking.

Manus sendes inn elektronisk via IPs portal. Merk artikkelen «Ordingprisen 2019».  

Send inn bidragene merket Ordingprisen 2019 her innen 20. januar 2020.

 

Teksten er hentet fra denne lenken.

Published 9. desember 2019 - 11:16 - Updated 9. desember 2019 - 11:16