Drop-in CV- og søknadssjekk

Skriv deg opp på liste på SiT før drop-in starter, og ta med CV, søknad og stillingsutlysningen når du kommer. Det er satt av 15 minutter til hver veiledning.

Du finner SiT i første etasje i Urbygningen

Published 3. April 2019 - 9:35 - Updated 23. januar 2020 - 10:41