Drop-in CV- og søknadssjekk

Skriv deg opp på liste på SiT og ta med CV, søknad og stillingsutlysningen når du kommer. Det er satt av 15 minutter til hver veiledning.

Du finner SiT i første etasje i Urbygningen

Published 3. April 2019 - 9:35 - Updated 5. september 2022 - 9:56