LinkedIn kurs 15. november kl 09 på U224

Det er en fordel om du har laget deg LinkedIn-profil. Ta gjerne med deg pc på kurset.

Kurset tar for seg hvordan du best kan sette opp en god LinkedIn-profil og hvordan du finner nye nettverk og bruke dem på en best mulig måte.

·         Hvorfor er det nyttig å være på LinkedIn? 

·         Hvordan lage en god og utfyllende profil?

·         Norsk eller engelsk profil?

·         Nettverksbygging

·         Bruke, vedlikeholde og oppdatere dine nettverk

·         Hvordan synliggjøre deg for arbeidsgivere?

·         Delta i gruppe- og bransjediskusjoner?

For påmelding gå til careergate.nmbu.no

 

 

 

Published 12. november 2018 - 8:55 - Updated 12. november 2018 - 10:04