Hvor langt har du kommet med å utvikle din karriere?

  • Valg
    Foto
    Pixabay.com

På utdanning.no finner du verktøyet karriereplanleggeren. Dette verktøyet er for deg som er under høyere utdanning, og det har først og fremst til hensikt å bevisstgjøre deg på egen karriereplanlegging og karriereutvikling.

Hvor langt har du kommet med å utvikle din karriere?

Karriereplanleggeren gir deg en uformell sjekk av i hvilken grad du har reflektert over egen kompetanse og dine muligheter, samt hvilke handlinger du har foretatt deg med tanke på din karriere.

I dette verktøyet omfatter begrepet karriere hele din studietid, veien over i arbeidslivet og hele ditt yrkesaktive liv.

Resultatene i verktøyet må ikke leses som en fasit for det enkelte individ. Men det har til hensikt å motivere deg til å opprettholde og igangsette handlinger som kan være positivt for egen karriereplanlegging- og utvikling. Det kan være en bevisstgjøring og oppmuntring for videre handling. Det å utvikle og bruke din karrierekompetanse kan gjøre deg godt rustet til å håndtere egen karriere gjennom et livslangt løp.

Karrierekompetanse kan defineres som «en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg» (European Lifelong Guidance Policy Network).

Dette er en selvevaluering og resultatet ditt reflekterer det du svarte på spørsmålene i verktøyet. Skriv gjerne ut, eller lagre dine resultater, og bruk verktøyet flere ganger i løpet av studietiden. Det kan være med på å bidra til din karriereutvikling og læring om karriereplanlegging.

Verktøyet Karriereplanleggeren er utviklet av Senter for IKT i utdanningen, i samarbeid med Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Liverpool John Moores University.

 

Kilde utdanning.no

Published 4. januar 2018 - 15:03 - Updated 4. november 2019 - 9:52