Meld deg på Marin Student Bootcamp sier NMBU-studentene Ida og Aslak.

Hvorfor ønsket dere å bli med på dette arrangementet?

Vi hadde ganske forskjellig motivasjon forteller Aslak og Ida. Aslak er veldig sosial og så dette som en mulighet til å møte nye folk, ha det gøy og samtidig få besøke familien på Sunnmøre. Ida sier hun er sjenert og ville utfordre seg selv både med tanke på å møte nye mennesker og delta på et arrangement man har lite kontroll over. Ida ønsket også å bli mer kjent med sjømatbransjen.

 Hvorfor tror dere at nettopp dere ble valgt ut?

Aslak tror han ble valgt ut fordi han skrev en god og litt morsom søknad. Han viste til at han er interessert i dette fordi sjømat er en stor del av framtiden og norsk historie. Aslak relaterte arrangementet til studiet ved å vise til at hav også er eiendom. Aslak fikk tanten sin til å lese gjennom søknaden. Hun er lærer og var til stor hjelp.

Ida vektla bakgrunnen sin fra biologi og at hun ønsket å få vite hvordan hun kan bruke utdannelsen sin. Senere har hun fått vite at det er viktig at de som jobber i sjømatnæringen har breddeforståelse.  I dag er det mange som arbeider med akvakultur som ikke har kunnskap om fiskeri/fiskeindustri.

Sett Sjøbein, arangøren av bootcampen, forteller at de ønsker studenter fra flere steder i landet, med ulike fag, interessefelt og litt ulike personlighetstyper. Søkerne må tørre å skille seg ut, og skrive en god søknad. Arrangørene var imidlertid litt usikre på om Aslak sin søknad var seriøs. Men etter litt googling fant de ut at han var en spenndene kar, med variert erfaring. I tillegg har det ikke vært deltakere fra hans studieretning på camp tidligere. Ida og Aslak var derfor midt i blinken!

Hvordan opplevde dere å være med på Sett Sjøbein?

Det var fem morsomme, lærerike og til tider svært hektiske dager. Vi var på flere bedriftsbesøk og snakket med mange innen sjømatindustiren, både innen produksjon og tjenester. Dette gjorde at vi fikk et godt innblikk i industrien, hva de tenker og hva de ser på som utfordringer i fremtiden.

Totalt var vi 19 studenter som deltok på bootcampen. Vi studerte alt fra førskolelærer, jus, økonomi til maritime studier. Den tredje dagen ble vi delt inn tverrfaglige grupper og på bare 48 timer skulle vi løse en oppgave og levere en businessplan. Vi kunne velge oppgave innen kategoriene produkt, markedsføring, tjeneste og datasystem.  Aslak sin gruppe valgte produkt og lagde ideen «Saba Yaki», norsk beinfri makrell. Idas gruppe jobbet med en app som skulle få nordmenn til å spise mer fisk. Arbeidet med oppgaven var svært hektisk, veldig morsomt og utfordrende. Det var fint å oppleve at folk er forskjellige og at man tenker ulikt. Dette var med på å gjøre oss bevisste på egen fagkunnskap. Etter deadline fikk gruppene litt tid til å forberede presentasjon av oppgaven for en jury. Ida forteller at dette var noe hun gruet seg for å gjøre. Hun er ikke glad i å holde presentasjoner, samtidig måtte hun gjennom dette. Etterpå opplevde hun en enorm mestringsfølelse.

Pelagisk arena

Siste dagen deltok vi på konferansen Pelagisk Arena i Ålesund. Der var nærmest hele sjømatindustrien samlet. På konferansen ble vinnergruppa fra bootcampen annonsert. Aslak sin gruppe vant og de fikk presentere ideen sin for deltakerne på konferansen. Mange ville prate med oss etterpå. En konsulent ville invitere oss med til Bangkok for å se på matretter. Vi får se om det blir en realitet. Uansett var det veldig morsomt. Aslak tror en av årsakene til at hans gruppe gjorde det så bra, var at de hadde litt uenigheter underveis og dermed måtte argumentere mer for å komme opp med en ide som alle var enige i.

Studentene bak «Saba Yaki» mottok rungende applaus fra nær 250 næringsaktører på konferansen Pelagisk Arena 2017 da de gikk av med seieren i Marin Student bootcamp 2017. Aslak er lengst til høyre i bildet.

Foto
Sett sjøbein

Hvilket utbytte har dere hatt av å delta på bootcampen?

Det var unik måte å oppleve en næring som kommer til å bli viktig for fremtiden, sier Aslak. Samtidig var det fint å bli kjent med studenter fra andre universitet og høyskoler og næringen. Vi fikk erfaring med å jobbe tverrfaglig og under stress. Dette er erfaringer som er gode å ha med seg i arbeidslivet.

 Har dere noen tips til andre studenter?

Dere må søke, uansett hvilken studieretning dere går. Det er kjempe spennende og lærerikt og du får utfordret deg selv!

Published 18. september 2017 - 15:44 - Updated 28. juni 2018 - 13:13