Møt Vilde som har vært Summer Intern i Statsbygg

 

Hvorfor tror du at du ble plukket ut til å komme på jobbintervju?

Jeg har blitt flinkere på å skrive gode søknader gjennom jobbene jeg har søkt på, og jeg har engasjert meg utover lesesalen. Jeg hadde ingen relevant arbeidserfaring. Derfor brukte jeg tid på å tenke gjennom hva jeg har lært i tidligere jobber før jeg skrev søknaden. Dette gjorde at jeg kunne skrive en bedre søknad med konkrete eksempler. Blant annet viste jeg til at jeg har hatt forskjellige typer jobber, dette viser at jeg er allsidig. Jeg er vant med å jobbe under press og har erfart dette i jobben som kokk. På Karrieredagen i fjor høst snakket jeg med Statsbygg. Dette nevnte jeg i søknadsbrevet. Jeg har også engasjert meg i studietiden. For eksempel har jeg vært med på å starte Ås feministiske studenter og er med i sangkoret Lærken. Etter å ha jobbet i Statsbygg så vet jeg at de søker studenter som tar initiativ, engasjerer seg, er nysgjerrig og lærevillig. Karakterer er ikke det første de sjekker ut, men står det mellom to like kandidater kan det bli utslagsgivende.

 

Hvordan forberedte du deg til jobbintervjuet?

Før jobbintervjuet leste jeg meg opp på Statsbygg og gjorde meg kjent med prosjekter de har. En del prosjekter har vi også lært om i studiet. Så gikk jeg gjennom alle fag jeg har hatt gjennom studiet og tenkte gjennom hva jeg har lært og hvordan dette kan være relevant for jobben i Statsbygg. I tillegg forberedte jeg meg litt på typiske intervjuspørsmål. For eksempel «har du vært i en konflikt og hvordan taklet du det»? Dette relaterte jeg til gruppearbeid i studiene.

 

Jobbintervjuet

Det var to runder med jobbintervju. Cirka 70 ble tatt ut til førstegangsintervju. Dette ble holdt via skype med den aktuelle kandidaten. På 2. gangs intervjuet var jeg hos Statsbygg. Jeg fikk blant annet spørsmål om hvorfor jeg valgte å studere by og regionalplanlegging og spørsmål om hvorfor jeg søker summer internship hos Statsbygg. Jeg ble også spurt om hva som skiller meg fra så mange søkere og hvorfor Statsbygg skal velge akkurat meg. Intervjurundene var profesjonelle og jeg følte meg trygg og komfortabel gjennom hele prosessen.

 

Hvordan var det å jobbe i Statsbygg?

Allerede før jeg startet i jobben ble jeg kontaktet av personen som skulle være min fadder. Dette gjorde at det ikke ble så skummelt å starte opp. Vi var 28 Summer Interns med forskjellig utdanningsbakgrunn. Noen fikk arbeidsoppgaver i grupper og andre som meg fikk mer selvstendige oppgaver. En typisk arbeidshverdag var veldig variert. Jeg var med på flere møter og befaring av tomter. Min hovedoppgave var knyttet opp mot en kartlegging av alle fengsler i Norge. Jeg fikk arbeidsoppgaver som var utfordrende, men overkommelige. Det var «ordentlige» prosjekter jeg jobbet med, oppgaver som Statsbygg skulle gjøre.

Det var også veldig sosialt å jobbe i Statsbygg. De hadde mange arrangementer for oss Summer Interns og i tillegg fikk vi mange kurs som jeg har hatt stort utbytte av. Jeg har også fått flere tips av sjefen min til tema for masteroppgaven.

Jobben i Statsbygg har gitt meg trygghet på at kunnskap i studiet er relevant for arbeidslivet, et større nettverk og gode referanser og attester som jeg trenger når jeg blir ferdig med utdanningen min! Jeg anbefaler andre studenter å søke Summer Internship. Du gjør noe faglig relevant og blir forberedt på arbeidslivet før du er ferdig med studiene.

 

Vilde og de andre Summer Interns på befaring i Veterinærbygget.

Foto
Fredrick Aakhus-Østrem

Published 23. august 2017 - 11:27 - Updated 29. oktober 2020 - 11:45