Typiske intervjuspørsmål

  • jobbintervju
    Foto
    Shutterstock.com

Under et jobbintervju vil du få mange ulike spørsmål. Noen av de mest vanlige ser du her. Øv før intervjuet på hvordan du vil svare på disse spørsmålene. Det vil gjøre deg tryggere under jobbintervjuet.

Typiske intervjuspørsmål

-       Fortell litt om deg selv.

-       Fortell litt om deg selv som ikke står på CV´n.

-       Hvorfor har du søkt på denne jobben?

-       Hva er du flink til?

-       Hva kan du bli bedre til?

-       Fortell om et prosjekt der du oppnådde gode resultater?

-       Hva gjorde du i den perioden du ikke har gjort rede for?

-       Hva kan du bidra med i denne jobben?

-       Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon.

-       Hva tror du at du arbeider med om 5 år?

-       Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?

Published 21. February 2017 - 15:53 - Updated 16. mars 2017 - 9:19