Hvordan foregår et jobbintervju?

  • jobbintervju
    Foto
    shutterstock.com

Ingen jobbintervju er like, men de har gjerne noen fellestrekk. Det finnes ulike typer intervjuformer. Det varierer litt fra bransje og arbeidsgiver hvilken form intervjuet holdes i og hvor mange intervjurunder de har.

Hvordan foregår et jobbintervju?

Eksempler på ulike intervjuformer er strukturert intervju, der arbeidsgiver følger en mal med spørsmål, gruppeintervju og case-rekruttering. Den vanligste formen for jobbintervju er strukturert jobbintervju. Du vil vanligvis få beskjed dersom intervjuet er en annen type enn dette. Du møter oftest 2 til fem personer. Noen ganger er det rekrutteringsbyrå som utfører intervjuet, men arbeidsgiver er gjerne med.

Intervjuet starter som regel med at arbeidsgiveren forteller litt om bedriften og hva de ser etter i den de skal ansatte. Deretter følger hoveddelen av jobbintervjuet, hvor du svarer på spørsmål fra arbeidsgiveren. De fleste setter av tid til at du kan stille spørsmål avslutningsvis. Dersom arbeidsgiver ikke opplyser om prosessen videre, spør. Hva blir prosessen videre, når kan jeg forvente å høre noe fra dere?

For å gjennomføre et godt intervju kreves det at du svarer på det du blir spurt om og viser engasjement rundt bedriften og stillingen.

Dette må du passe på:

  • Møt presis.
  • Kle deg etter forholdene, hva er kleskodeks i bedriften du skal til?
  • Et fast håndtrykk, direkte blikkontakt og smil.
  • Det er helt normalt og være nervøs. Det vet arbeidsgiver.

Etter intervjuet

Det er helt vanlig å komme på ting du burde ha sagt i intervjuet. Skriv det ned. Dersom du blir innkalt til 2. gangs intervju, kan du fortelle det da. Ellers er det fint å huske til neste jobbintervju. Dersom du ikke har hørt noe fra arbeidsgiver etter fristen de oppga, kan du ringe og høre. Noen ganger har de blitt forsinket i prosessen, andre ganger har de valgt en annen kandidat. Dersom du ikke får jobbtilbud, spør hvorfor du ikke nådde opp.

 

Published 21. February 2017 - 15:49 - Updated 16. mars 2017 - 9:27