Om oss

TA ANSVAR FOR KARRIEREN DIN - FÅ EN GOD JOBB - VI STØTTER DEG


Alle har en karriere
Karriere er ikke et formalisert utviklingsforløp for de få, men et livsløp for alle. Når du tenker karriere bør du tenke på både faglig og personlig utvikling, tilpasset dine mål og forutsetninger. Det er en prosess der du skaper sammenheng mellom nåværende studier og framtidig arbeid. Karrierebegrepet er derfor ikke helt avgrenset til arbeidslivet, men griper inn studiehverdagen, privatlivet og gjennom livsfaser.


En kompetanseenhet
Karrieresenteret er en kompetanseenhet for karriereveiledning ved NMBU, som i samarbeid med studieveiledere, institutter og linjeforeninger sikrer nåværende studenter et godt helhetlig karriereutviklingstilbud. Dette betyr at senteret til enhver tid skal være faglig oppdatert i forhold til veiledning, trender i arbeidslivet, kurs og tester. Senteret skal være et positivt supplement til NMBUs øvrige virksomhet. Det skal også bidra til fokus på det å starte egen virksomhet og tilby veiledning for dette. 

Ønsker du en veiledningssamtale? Send e-post til karse@nmbu.no 

Karriersenteret holder til på campus Ås i Urbygningen på rom U119 i 
1. etasje.

Tlf: 67 23 01 23


Informasjonsoppdrag
Karrieresenteret skal opprette og vedlikeholde nettsider for studenter og arbeidsliv. Disse skal informere om karrieretjenestene ved NMBU, om karriereplanlegging og jobbsøking generelt, samt om samarbeidsmuligheter mellom studenter og arbeidsliv. En viktig del av oppdraget blir å bidra til å markedsføre NMBU-studenter som attraktive i arbeidslivet.


Nettverksoppdrag
Karrieresenteret skal delta i et nettverk med andre som driver karriereveiledning i høyere utdanning. Senteret skal bidra i utvikling av møteplasser mellom studenter, forvalting og næringsliv, som karrieredagen og bedriftspresentasjoner.

Karrieredagene ved NMBU gjennomføres hvert år i oktober på Samfunnet! Mer informasjon finner du på: nunmbu.no/karrieredagen 

Published 6. mars 2014 - 14:38 - Updated 27. januar 2020 - 10:07