Hvordan lykkes på jobbintervjuet?

Sett deg inn i stillingen du søker og bedriften: Les deg opp på bedriftens hjemmeside, se etter visjon, satsingsområder, viktige nyheter om bedriften osv. Her kan du finne din motivasjon for jobben – hvorfor du har søkt på stillingen. Motivasjonen må være noe mer enn at du er nyutdannet og at denne stillingen passet. Arbeidsgiver vil bli trygg på at du virkelig vil ha jobben og at du er riktig kandidat for de.

Kjenner du noen på arbeidsplassen? Da kan du få uvurderlig innsideinformasjon.

Les stillingsannonsen på nytt. Går det tydelig fram hvilke arbeidsoppgaver stillingen innebærer? Er noe uklart? Det kan være utgangspunkt for spørsmål du selv vil stille på intervjuet.

Les søknaden og CV´n på nytt. Intervjuerne tar ofte utgangspunkt i det du har skrevet når de stiller spørsmål.

Et vanlig spørsmål er «fortell litt om deg selv». Tenk gjennom hvordan du vil presentere deg. Øv på dette. Arbeidsgiver ønsker å vite litt om hele personen; bakgrunn, interesser og personlige egenskaper i tillegg til dine faglige kunnskaper. Husk at arbeidsgiver ansetter ikke et vitnemål, men en person.

Forbered deg på de vanskelige spørsmålene. Øv deg på å svare på spørsmål som hva kan du bli bedre til, hva kan du bidra med i denne jobben og hvorfor skal vi velge akkurat deg. Å øve på dette vil gjøre deg tryggere under intervjuet. Tenk gjennom dine gode og svake sider, og finn konkrete eksempler der det er mulig.

Kleskodeks: Kle deg etter forholdene, undersøk hva kleskodeksen i bedriften du skal til er.

Published 21. February 2017 - 15:34 - Updated 27. november 2017 - 15:34