Karrieresenteret

Urbygningen 2016

Nytt fra Karrieresenteret

Drop-in CV- og søknadssjekk

Drop-in CV- og søknadssjekk

Ønsker en rask tilbakemelding på CV og søknad? Kom på drop-in på SiT tirsdager og torsdager fra 10.15-12.

Hvor langt har du kommet med å utvikle din karriere?

Hvor langt har du kommet med å utvikle din karriere?

På utdanning.no finner du verktøyet karriereplanleggeren. Dette verktøyet er for deg som er under høyere utdanning, og det har først og fremst til hensikt å bevisstgjøre deg på egen karriereplanlegging og karriereutvikling.