Engasjer deg i lokalmiljøet!

Fikselauget i Ås

Ås har nå fått ett av landets første Fikselaug! Fikselaugene er et ledd i arbeidet for å øke bevisstheten og kunnskapen om materialbruk, kvalitet og ikke minst teknikker for å ta vare på og bruke om igjen. Det vil bli arrangert fikselaug en gang i måneden, i første omgang ut året. Det vil det være åpent for alle som vil lære mer om å reparere klær og ta vare på det de har. For datoer og mer informasjon besøk Fikselauget Ås på Facebook.

Vestby og Ås Røde Kors

Røde Kors er aktiv i området og trenger frivillige blant annet til aktivitetene besøksvenn, flyktningguide og leksehjelp, og til ulike leder- og administrasjonsverv.

Ås Frivillighetssentral

Ås Frivillighetssentral er til for alle innbyggerne i Ås kommune, og det er opp til deg hva den kan brukes til. Har du en god idé? Eller vil du bidra i en av de eksisterende aktivitetene? Ta kontakt! De tilbyr aktiviteter som språkkafé, besøksvenn, følgevenn og ved-gruppe.

Fremtiden i våre hender Ås

Fremtiden i våre hender Ås jobber med et matprosjekt som setter fokus på sløseriet av mat og ressurser. De har også vært initiativtakere til matkooperativet Bua - Bærekraft i butikk. De er med på promotere gjenbruk og andre forbruksvarer og tok initativ til å gjenåpne bruktbutikken i Røde Kors-huset i Ås (Opshop).

Andre typer frivillig arbeid (Frivillig.no)

Frivillig.no er en samleportal for frivillig arbeid i Norge. Her kan du enkelt søke opp sted eller fylke og se hva slags muligheter som finnes i nærheten av deg. 

Published 5. juni 2019 - 11:12 - Updated 26. juni 2020 - 11:00