NORPART

Det overordnede målet med The Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation - NORPART (diku.no) er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. Ny utlysning til prosjektperiode 2022-2026 er for både samarbeid og stipend for helgradsstudier.

OBS! Alle søknader inkl budsjettet skal være godkjent av dekan før innsending.

Prosjektsamarbeid

Søknadsfrist:  27. mai 2021 innen kl 12:00 
Informasjon om utlysning 2021  

Hvilket land som omfattes av NORPART:

Det er 40 land som omfattes av NORPART samarbeid: 

  • Listen over land tar utgangspunkt i fokuslandene for norsk utviklingssamarbeid samt utviklingsland med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. 

Hva kan det søkes støtte til:

  • Styrker partnerskap for høyere utdanning mellom Norge og partnerland i det globale sør
  • Øker kvaliteten og internasjonaliseringen av studieprogrammene ved de deltakende institusjonene
  • Øker studentmobiliteten mellom Norge og partnerland i det globale sør
  • Studieopphold på master- og ph.d.-nivå på over tre måneder
  • Samarbeid om læreplanutvikling og utvikling av felles emner og/eller grader
  • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. på under 3 måneder
  • Felles undervisning og veiledning
  • Nettverks- og formidlingsaktiviteter
  • Systemer for godkjenning og innpassing av utdanning

NORPART stipend for helgradsstudier på masternivå

Søknadsfrist er  27. mai 2021 innen kl 12:00

Det er samtidig mulig å søke om stipend til heldgradsstudier på masternivå og dette er inkludert i neste prosjektperioden 2022-2026.

Pilot call for applications 2022-2026 - NORPART fulldegree master.

Søknadsskjema er tilgjengelig på DIKU online søknadsportal - Espresso.

Published 18. mars 2021 - 14:11 - Updated 11. April 2021 - 23:03