Universell utforming

NMBU jobber systematisk med universell utforming av læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalet følgjer i 2019 spesielt opp resultata frå SHoT-undersøkingane 2018 (norsk og internasjonal), og jobber no med ei ny handlingsplan for universell utforming og psykososialt studiemiljø 2020-2025.  

Har du behov for tilrettelegging i studiene, finn du meir informasjon her


Tidligare handlingsplaner:
Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studentar med nedsett funksjonsevne - NMBU 2010-2018. 

Handlingsplan for studentar med funksjonshemming NLH, 2001-2010.

Handlingsplan UMB 2010-2018

Published 12. november 2008 - 12:00 - Updated 4. august 2020 - 13:25