Universell utforming

Universell utforming eller "tilgjengelighet for alle" betyr at hovedløsningen skal være god for alle, slik at så mange som mulig kan delta uten særskilt tilrettelegging.

av LMU

Universell utforming

NMBU jobber systematisk med universell utforming av læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget følger i 2019 spesielt opp resultatene fra SHoT-undersøkelsene 2018 (norsk og internasjonal), og jobber nå med en ny handlingsplan for universell utforming og psykososialt studiemiljø 2020-2025.  

Har du behov for tilrettelegging i studiene, finner du mer informasjon her


Tidligere handlingsplaner:
Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne - NMBU 2010-2018. 

Handlingsplan for studenter med funksjonshemning NLH, 2001-2010.

Handlingsplan UMB 2010-2018

Published 12. november 2008 - 12:00 - Updated 1. juli 2019 - 13:06