Universell utforming

NMBU jobber systematisk med universell utforming av læringsmiljøet. Ny handlingsplan for universell utforming og styrking av læringsmiljøet ved NMBU 2021-2026, ble vedtatt av rektor 15. juni 2021. 

Handlingsplan for universell utforming og styrking av læringsmiljøet ved NMBU 2021-2026

Har du behov for tilrettelegging i studiene, finner du mer informasjon her


Tidligere handlingsplaner:
Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne - NMBU 2010-2018. 

Handlingsplan UMB 2010-2018

Handlingsplan for studenter med funksjonshemming NLH, 2001-2010.

 

Published 12. november 2008 - 12:00 - Updated 24. February 2023 - 13:57