Universell utforming

NMBU jobber systematisk med universell utforming av læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget følger i 2019 spesielt opp resultatene fra SHoT-undersøkelsene 2018 (norsk og internasjonal), og jobber nå med en ny handlingsplan for universell utforming og psykososialt studiemiljø 2020-2025.  

Har du behov for tilrettelegging i studiene, finner du mer informasjon her


Tidligere handlingsplaner:
Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne - NMBU 2010-2018. 

Handlingsplan for studenter med funksjonshemning NLH, 2001-2010.

Handlingsplan UMB 2010-2018

Published 12. november 2008 - 12:00 - Updated 1. juli 2019 - 13:06