Stipend for studenter med nedsatt bevegelsesevne

Stiftelsen Sophies Minde 

Stipend for elever og studenter med bevegelseshemning.

Utdanning er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Effekten av utdanning på arbeidsmarkedsdeltakelsen er stor - betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen.

Bevegelseshemmede møter problemer som følge av manglende tilrettelegging av utdanningsstedet, bo-, transport- og/eller tjenestetilbud. Forsering av ulike barrierer tapper energi som kunne vært brukt i selve utdanningen. Noen er derfor avhengig av mer tid til gjennomføring av utdanningen. De færreste vil ha mulighet til å ta seg en jobb ved siden av studiene.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar videregående og høyere utdanning. Dette søkes oppnådd gjennom denne stipendordningen for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta videregående eller høyere utdanning.

Stipendiene utlyses årlig i med søknadsfrist i september.

Utlysing for studieåret 2020/21 - Søknadsfrist 15. september 2020.

Se nettsiden for søknadsskjema - Stiftelsen Sophies Minde

 

 

 

 

Published 5. juli 2017 - 10:32 - Updated 2. juni 2021 - 10:02