Ekstra stipend fra lånekassen ved funksjonsnedsettelse

Lånekassen tilbyr et ekstra stipend til studenter i høyere utdanning som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan jobbe ved siden av utdanningen.

Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. 

Les mer om ekstra stipend og krav til dokumentasjon hos lånekassen.

Vennligst merk at skjema som må sendes inn till lånekassen krever signatur fra lege/fagperson. Tilretteleggingskontoret ved NMBU har en avtale med Helsestasjonen for studenter i Ås om at de kan signere på skjemaet. Husk å ta med deg dokumentasjonen du har fra lege/sakkyndig på at du har en funksjonsnedsettelse.

Published 5. juli 2017 - 10:28 - Updated 25. oktober 2021 - 8:09