Stipend - nedsatt funksjonsevne

Stipend for studenter med nedsatt bevegelsesevne

Stipend for studenter med nedsatt bevegelsesevne

Med ønske om å stimulere til at personer med bevegelsesnedsettelse tar høyere utdanning, blir det delt ut årlige stipend til studenter innen denne gruppen. Stipendiene er et supplement til lån i Statens Lånekasse og andre offentlige finansieringsordninger for utdanning.

Ekstra stipend fra lånekassen ved funksjonsnedsettelse

Ekstra stipend fra lånekassen ved funksjonsnedsettelse

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan ha rett på ekstra stipend fra lånekassen.