Prøver og hjemmeeksamen

Tilrettelegging ved vurdering og hjemmeeksamen i undervisningsperioden

Mange prøver, vurderinger og hjemmeeksamener m.m. i undervisningsperioden arrangeres av fakultetene. Det er derfor viktig at du selv kontakter emneansvarlig for å få tilrettelegging. Alternativt kan du kontakte studieveileder ved fakultetet eller tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen. Emenansvarlig har ikke tilgang til systemene der tilretteleggingen din er registrert og har av den grunn ingen oversikt over hvem på emnet som har innvilget tilrettelegging.

Husk at det kun er tilrettelegging du allerde har fått innvilget ved NMBU du kan få ved prøver, vurderinger og hjemmeeksamener etc.

E-posten du mottak med bekreftelse på tilrettelegging er innvilget, er din dokumentasjon på at du har innvilget tilrettelegging og må vises frem til emneansvarlig eller studieveileder så snart du får vite om delprøven, hjemmeeksamen eller annen vurdering. Vennligst ta kontakt med tilretteleggingskontoret dersom du mangler eposten.  

Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver jf. forskrift om studier ved NMBU

Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver 

  • for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 1,5 og inntil 2 timers gis 20 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 2 og inntil 4 timers gis 30 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

Ved hjemmeeksamen gis følgende forlengelse:

  • eksamen på 24 timer eller mer: 3 timer tilleggstid
  • eksamen på 36 timer eller mer: 5 timer tilleggstid
  • eksamen på 48 timer eller mer: 7 timer tilleggstid.

Behov for PC

Hvis du har innvilget bruk av PC som tilrettelegging gjelder følgende:

Digital delprøve

Flere og flere delprøver og vurderinger blir gjennomført digitalt via eksamenssystemet WISEflow. Hvis du skal ha en slik prøve må du normalt bruke egen PC. Du vil automatisk få lagt til ekstra tid i systemet.

Vurdering på papir

Noen prøver gjennomføres med penn og papir. Dersom du skal ha en slik prøve, og ser at du har behov for å bruke PC må du ta kontakt med tilretteleggingskontoret så snart du får vite tidspunkt for prøven. Hvorvidt det er mulig å gjennomføre delprøven på PC må avklares særskilt for hver prøve.  Ikke vent for lenge med å ta kontakt da kan du miste retten til å benytte PC ved den aktuelle prøven

Behov for eget rom

Ved behov for eget rom ved delprøver må dette avklares både med tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen og emneansvarlig. Du må ta kontakt med tilretteleggingskontoret umiddelbart etter at du ble kjent med tidspunkt for prøven. Dersom du venter for lenge med å ta kontakt mister du retten til eget rom på den aktuelle prøven. Hvorvidt det er mulig å gjennomføre delprøven på eget rom må avklares særskilt for hver prøve.  

Published 2. oktober 2014 - 13:47 - Updated 13. september 2022 - 14:05