Prøver og hjemmeeksamen

Forlenget tid ved delprøver og hjemmeeksamen
For delprøve/lokal skriftligprøve/hjemmeeksamen arrangert av fakultetene avtales tilretteleggingen direkte med emneansvarlig. Alternativt kan du kontakte studieveileder ved fakultetet eller tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen. 

Innvilgelsesbrevet eller e-posten du skal ha mottatt er din dokumentasjon på at du har innvilget tilrettelegging og må vises frem til emneansvarlig eller studieveileder i god tid før delprøven/lokal skriftligprøve/hjemmeeksamen skal avholdes. Vennligst ta kontakt med tilretteleggingskontoret dersom du mangler brevet/e-posten.  

Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver jf. forskrift om studier ved NMBU

§ 34
Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver Ved skriftlig eksamen gis følgende forlengelse:

  • for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 1,5 og inntil 2 timers gis 20 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 2 og inntil 4 timers gis 30 minutter ekstra tid
  • for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

Ved hjemmeeksamen gis følgende forlengelse:

  • eksamen på 24 timer eller mer: 3 timer tilleggstid
  • eksamen på 36 timer eller mer: 5 timer tilleggstid
  • eksamen på 48 timer eller mer: 7 timer tilleggstid.

Behov for PC ved delprøver
Normalt innvilges ikke bruk av PC ved delprøver. Dersom du mener at du har behov for PC ved delprøver må du umiddelbart, etter at du ble kjent tidspunkt for prøven, ta kontakt med tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen. Dersom du venter for lenge med å ta kontakt mister du retten til å benytte PC ved den aktuelle prøven

Behov for eget rom ved delprøver
Ved behov for eget rom ved lokale prøver må dette avklares både med tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen og emneansvarlig. Du må ta kontakt umiddelbart etter at du ble kjent med tidspunkt for prøven. Dersom du venter for lenge med å ta kontakt mister du retten til eget rom på den aktuelle prøven. Hvorvidt det er mulig å gjennomføre delprøven på eget rom må avklares særskilt for hver prøve.  

Published 2. oktober 2014 - 13:47 - Updated 29. mars 2021 - 15:08