Nedsatt bevegelsesevne

MazeMap kan brukes for å finne veibeskrivelse til rom og bygninger hvis man må unngå å bruke trapper. Det enkleste er å laste ned MazeMap-appen, men du finner også MazeMap på nett.  Søk opp aktuelt rom, velg deretter veibeskrivelse og hak av for "Unngå trapper og hindringer". 

Nedenfor beskrives tilgjengligheten til de viktigste bygninger for studentaktivitet på campus Ås. Ta kontakt med studieavdelingen dersom du er satt opp med undervisning i et rom som ikke er tilgjengelig for deg. 

Aud Max (AM)
Undervisningsrom, konsert- og revylokale
Inngangsparti med rampe og heis inne. Ingen permanent rampe ned til hovedgulvet i konsertlokalet. Ta kontakt med Eiendomsavdelingen ved behov.

Bioteknologibygningen (BT)
Undervisningsrom, laboratoier, grupperom, åpne lesesaler og datasal.
Tilgjengelig. Trinnfri adkomst og heis i bygningen.

Boksmia
Studentsamskipnadens bokhandel
Ikke trinnfri hovedinngang. Muligheter til å komme inn via bakdør til utleiekontoret (SiÅs) 

Cirkusbygningen (CIR)
Kontorer Landsam
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfritt inngangsparti. Ikke heis i bygningen.

EIKA sportssenter
Idrettshall for studenter og ansatte
Trinnfri adkomst. Heis inne  

Husdyrfagsbygningen (H)
Undervisingsrom, åpen datasal, bibliotek.
Ikke trinnfri hovedinngang, men det finnes et trinnfritt inngangsparti i nordenden av bygningen. Heis i bygingen, men undervisningsrom ligger på annet plan. 

Jordfagsbygningen (J) og mellombygget
Undervisningsrom, laboratorier, datasal.  
Trinnfri adkomst via heis. Heis i bygningen 

KA-bygningen (KA)
Under rehabilitering

Meieribygningen (MU)
Undervisningsrom, laboratorier, åpne lesesaler.
Tilgjengelig. Inngangspartiet som ligger mot bioteknologibygnignen er trinnfri. Heis i bygningen, men mange nivå i bygnignen.

Parkgården (P)
Masterplasser REALTEK
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang via rampe og heis i bygnignen.

Planteskolen (PL)
Læresaler og VR-lab
Trinnfri hovedinngang . Trinnfri løsning til VR-lab og plass for rullestolbrukere. Ikke heis til undervisningsrom i 2. etasje.

Studentsamfunnet
Studentenes egen bygning for studentaktivteter. Kantine.
Tilgjengelig, heis inne.  

Sørhellinga (S)
Kantine, undervisningsrom, grupperom, bibliotek, åpen lesesal, datasal
Tilgjengelig. Trinnfri inngangsparti ved hovedinngang. Heis i bygnignen.

TF-bygningen fløy I (TF1)
Undervisningsrom og åpne datasaler.  
Tilgjengelig hovedinngangsparti. Heis inne i bygningen.   

TF-bygningen fløy III (TF3)
Undervisningsrom og datasal
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang og undervisingsrom ligger på samme plan. Noen areal kun tilgjengelig via trapp.  

Tivoli
Kontorer 
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.
 
Tårnbygningen (T)
Undervisningsrom, åpne lesesaler, grupperom, datasal, kontorer.
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang. Heis i bygningen

Urbygningen (U)
Studentenes informasjonstorg (SiT), undervisningsrom, grupperom, datasaler, kaffebar, lesesaler.
Tilgjengelig. Trinnfritt inngangsparti til venstre for hovedinngang.

Veterinærbygningen
Tilgjengelig.

Økonomibygningen
Kontorer og møterom
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.

Published 17. januar 2011 - 13:00 - Updated 7. september 2021 - 15:25