Nedsatt bevegelsesevne

MazeMap kan brukes for å finne veibeskrivelse til rom og bygninger hvis man må unngå å bruke trapper. Det enkleste er å laste ned MazeMap-appen, men du finner også MazeMap på nett.  Søk opp aktuelt rom, velg deretter veibeskrivelse og hak av for "Unngå trapper og hindringer". 

Nedenfor beskrives tilgjengligheten til de viktigste bygninger for studentaktivitet på campus Ås. Ta kontakt med studieavdelingen dersom du er satt opp med undervisning i et rom som ikke er tilgjengelig for deg. 

Aud Max (AM)
Undervisningsrom, konsert- og revylokale
Inngangsparti med rampe og heis inne. Ingen permanent rampe ned til hovedgulvet i konsertlokalet.

Bikuben
Kantine, undervisningsrom, grupperom. 
Tilgjengelig 

Bioteknologibygningen (BT)
Undervisningsrom, laboratoier, grupperom, åpne lesesaler. Kontorer KBM
Tilgjengelig. Trinnfri adkomst og heis i bygningen.

Boksmia
Studentsamskipnadens bokhandel
Ikke trinnfri hovedinngang. Muligheter til å komme inn via bakdør til utleiekontoret (SiÅs) 

Cirkusbygningen (CIR)
Kontorer Landsam
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfritt inngangsparti. Ikke heis i bygningen.

EIKA sportssenter
Idrettshall for studenter og ansatte
Trinnfri adkomst. Heis inne  

Husdyrfagsbygningen (H)
Undervisingsrom, kontorer Biovit.
Ikke trinnfri hovedinngang, men det finnes et trinnfritt inngangsparti i nordenden av bygningen. Heis i bygingen, men undervisningsrom ligger på annet plan. 

Jordfagsbygningen (J) og mellombygget
Undervisningsrom, laboratorier, datasal. Kontorer MINA  
Trinnfri adkomst via heis. Heis i bygningen 

Kassa Nova (KA)
Tegnesaler, grupperom. Landskapsariktektur
Trinnfri adkomst. Heis inne

Meieribygningen (MU)
Undervisningsrom, laboratorier, åpne lesesaler. Kontorer KBM
Tilgjengelig. Inngangspartiet som ligger mot bioteknologibygnignen er trinnfri. Heis i bygningen, men mange nivå i bygningen.

Parkgården (P)
Masterplasser REALTEK
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang via rampe og heis i bygningen.

Planteskolen (PL)
Læresaler og VR-lab
Trinnfri hovedinngang . Trinnfri løsning til VR-lab og plass for rullestolbrukere. Ikke heis til undervisningsrom i 2. etasje.

Studentsamfunnet
Studentenes egen bygning for studentaktivteter. Kantine.
Tilgjengelig, heis inne.  

Sørhellinga (S)
Kantine, undervisningsrom, grupperom, bibliotek, åpen lesesal, datasal. Kontorer MINA
Tilgjengelig. Trinnfri inngangsparti ved hovedinngang. Heis i bygningen.

TF-bygningen fløy I og II (TF)
Undervisningsrom, laboratorier og åpne datasaler. Kontorer Realtek 
Tilgjengelig hovedinngangsparti. Heis inne i bygningen.   

TF-bygningen fløy III (TF3)
Undervisningsrom og datasal
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang og undervisingsrom ligger på samme plan. Noen areal kun tilgjengelig via trapp.  

Tivoli
Kontorer Landsam
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.
 
Tårnbygningen (T)
Undervisningsrom, åpne lesesaler, grupperom, datasal. Kontorer HH og universitetsadministrasjonen.
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang. Heis i bygningen

Urbygningen (U)
Studentenes informasjonstorg (SiT), undervisningsrom, grupperom, datasaler,  lesesaler.
Tilgjengelig. Trinnfritt inngangsparti til venstre for hovedinngang. Heis i bygningen.

Veterinærbygningen
Undervisningsrom, grupperom, laboratorier, klinikk. Bibliotek, servicetorg, læringssenter og skrivesenter. Kontorer VET. 
Tilgjengelig.

Økonomibygningen
Møterom. Kontorer Landsam. TIdligere økonomikantine tilgjengelig som lesesal. 
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.

Published 17. januar 2011 - 13:00 - Updated 24. januar 2023 - 14:51