Nedsatt bevegelsesevne

NMBU jobber kontinuerlig med universell utforming av bygninger og undervisningsrom. 

MazeMap kan brukes for å finne veibeskrivelse til rom og bygninger hvis man må unngå å bruke trapper. Det enkleste er å laste ned MazeMap-appen, men du finner også MazeMap på nett.  Søk opp aktuelt rom, velg deretter veibeskrivelse og hak av for "Unngå trapper og hindringer". 

Nedenfor beskrives tilgjengligheten til de viktigste bygninger for studentaktivitet på campus Ås. Ta kontakt med studieavdelingen dersom du er satt opp med undervisning i et rom som ikke er tilgjengelig for deg. 

Aud Max (AM)
Undervisningsrom, konsert- og revylokale
Inngangsparti med rampe og heis inne. Ingen permanent rampe ned til hovedgulvet i konsertlokalet. Ta kontakt med Eiendomsavdelingen ved behov.

Bioteknologibygningen (BT)
Undervisningsrom, laboratoier, grupperom, åpne lesesaler og datasal.
Tilgjengelig. Trinnfri adkomst og heis i bygningen.

Boksmia
Studentsamskipnadens bokhandel
Ikke trinnfri hovedinngang. Muligheter til å komme inn via bakdør til utleiekontoret (SiÅs) 

Cirkusbygningen (CIR)
NMBUs hovedresepsjon, studieavdelingen og sentraladminsitrasjonen
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfritt inngangsparti. Ikke heis i bygningen.

EIKA sportssenter
Idrettshall for studenter og ansatte
Trinnfri adkomst. Heis inne og løfteheis ned til gymsal og hall.  

Husdyrfagsbygningen (H)
Undervisingsrom, åpen datasal, bibliotek.
Ikke trinnfri hovedinngang, men det finnes et trinnfritt inngangsparti i nordenden av bygningen. Heis i bygingen, men undervisningsrom ligger på annet plan. Datasal tilgjengelig.

Jordfagsbygningen (J) og mellombygget
Undervisningsrom, laboratorier, datasal.  
Arbeid pågår 

KA-bygningen (KA)
Kontorer ansatte LANDSAM
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang og heis i bygningen

Meieribygningen (MU)
Undervisningsrom, laboratorier, åpne lesesaler.
Tilgjengelig. Inngangspartiet som ligger mot bioteknologibygnignen er trinnfri. Heis i bygningen.

Parkgården (P)
Masterplasser REALTEK
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang via rampe og heis i bygnignen.

Planteskolen (PL)
Læresaler og VR-lab
Trinnfri hovedinngang . Trinnfri løsning til VR-lab og plass for rullestolbrukere. Ikke heis til undervisningsrom i 2. etasje.

Studentsamfunnet
Studentenes egen bygning for studentaktivteter. Kantine.
Tilgjengelig, heis inne.  

Sørhellinga (S)
Kantine, undervisningsrom, grupperom, bibliotek, åpen lesesal, datasal
Tilgjengelig. Trinnfri inngangsparti ved hovedinngang. Heis i bygnignen.

TF-bygningen fløy I (TF1)
Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT). Undervisningsrom og åpne datasaler. Datatjenesten. 
Tilgjengelig hovedinngangsparti. Heis inne i bygningen. SKal rehabiliteres 2017.  

TF-bygningen fløy III (TF3)
Seksjon for læring og lærerutdanning, læresal og datasal
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang og undervisingsrom ligger på samme plan. Kollokvierom og grupperom kun tilgjengelig via trapp.  

Tivoli
Kontorer ansatte LANDSAM
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.
 
Tårnbygningen (T)
Hovedbiblioteket, undervisningsrom, åpne lesesaler, grupperom, datasaler, skrivesenteret.
Tilgjengelig. Trinnfri hovedinngang. Heis i bygningen

Urbygningen (U)
Studentenes informasjonstorg (SiT), undervisningsrom, grupperom, datasaler, kaffebar, lesesaler.
Tilgjengelig. Trinnfritt inngangsparti til venstre for hovedinngang.

Økonomibygningen
Kantine, Senter for etter- og videreutdanning
Ikke trinnfri hovedinngang eller annet trinnfri inngangsparti. Ikke heis inne i bygningen.

Published 17. januar 2011 - 13:00 - Updated 26. august 2020 - 14:51