Søke om tilrettelegging

Elektronisk søknadsskjema for tilrettelegging ved studie og eksamen: 

Førstegangssøknad om tilrettelegging ved eksamen 

 • Søknaden din må være sendt innen søknadsfristen (se under).
 • Dokumentasjon fra medisinsksakkyndig eller lege kan du ettersende innen 2 uker etter søknadsdato. Er du i tvil om hva en medisinsksakkyndig er kontakt tilretteleggingskontoret.
 • Ettsending av dokumentasjonen sender du til post@nmbu.no
 • Etter fristen er det kun hvis du får akutt sykdom/skade som det vil bli vurdert tilrettelagt for ved førstkommende eksamensperiode.
 • NB: Allergi - blir du dårlig av allergi regnes ikke dette som en akutt tilstand og du må søke om tilrettelegging innen søknadsfristen for semesteret.

Frister

Første onsdag i augstblokk - eksamen/prøver i augustblokk.

1. oktober - eksamen/prøver i høstsemesteret, samt ny prøve/konte høst og eksamen/prøver i januarblokk (nye søkere).

1. november - innmelding av behov for tilrettelegging ved hver enkelt eksamen (for de som allerede har innvilget tilrettelegging).

1. mars - eksamen/prøver i vårsemesteret, samt ny prøve/konte vår og eksamen/prøver i juniblokk (nye søkere).

1. april - innmelding av behov for tilrettelegging ved hver enkelt eksamen (for de som allerede har innvilget tilrettelegging).

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle søknaden din om tilrettelegging må du levere dokumentasjon på behovet ditt, dvs. legeerklæring, spesialistrapport, dysleksiattest eller tilsvarende.

Skjema for utfylling av lege eller medisinsksakkyndig

Dersom sakkyndig ikke benytter NMBUs skjema må dokumentasjonen inneholde:

 • Navn på student.
 • Fødselsnummer.
 • Hvor lenge dokumentasjonen er gyldig.
 • Hvorvidt tilretteleggingsbehovet er kronisk eller akutt.
 • Hvis tilretteleggingsbehovet skyldes allergi må det presiseres hvilke måneder det er behov for tilrettelegging.
 • Hvilke tilretteleggingstiltak sakkyndig mener er nødvendig for å kompensere for ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører.
 • Dokumentasjonen må være datert, signert av lege eller annen sakkyndig og stemplet.

Spesielt ved allergi

 • Dokumentasjonen fra lege eller medisinsksakkyndig må bekrefte at plagene du har, som følge av allergien, er så store at det er forenelig med at du må få ekstra tid ved eksamen for å oppveie for plagene.

Hensikten med tilrettelegging er at den skal kompensere for de ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører, samtidig som en i størst mulig grad skal sikre at alle kandidater prøves likt.

Dersom du er student ved NMBU og har

 
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • ADHD
 • Asperger
 • Svaksynt/blind
 • Nedsatt hørsel
 • Nedsatt bevegelsesevne
 • Psykososiale vansker
 • Kronisk sykdom
 • Andre årsaker

kan du ha rett til tilrettelegging ved studier og eksamen.

PS: Ved Campus Ås gis det ikke tilrettelegging som følge av annet morsmål enn norsk.

Har du spørsmål eller ønsker et møte Kontakt oss på tilretteleggingskontoret.

 

 

 

Published 2. April 2014 - 15:10 - Updated 2. February 2021 - 14:34