Søke om tilrettelegging

Skal du søke om tilrettelegging ved NMBU for første gang?

Når du skal søke om tilrettelegging ber vi om at du benytter det elektroniske søknadsskjema, som du finner på denne siden. Du må sammen med søknaden sende inn dokumentasjon på tilretteleggingsbehovet. Hvor mye av studietiden du kan få innvilget tilrettelegging for kommer an på hvordan tilrettelegging du søker om og hvor lenge dokumentasjonen din er gyldig for. Hensikten med tilrettelegging er at den skal kompensere for de ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører, samtidig som en i størst mulig grad skal sikre at alle kandidater prøves likt.

Når du søker om tilrettelegging må du huske følgende:

 • Søknaden din må være sendt innen søknadsfristen (se under).
 • Dokumentasjon fra medisinsksakkyndig eller lege kan du ettersende innen 2 uker etter søknadsdato. Se krav til dokumentasjon lenger ned.
 • Ettersending av dokumentasjonen sender du til post@nmbu.no
 • Etter fristen er det kun hvis du får akutt sykdom/skade at tilrettelegging kan innvilges for førstkommende eksamensperiode.
 • Allergi - blir du dårlig av allergi regnes ikke dette som en akutt tilstand og du må søke om tilrettelegging innen søknadsfristen for semesteret.

Uansett om søknadsfristene er ute er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du får behov for tilrettelegging - epost til tilretteleggingskontoret

Søknadsfrist 

Akademisk kalender

 • Første onsdag i augustblokk - eksamen/prøver i augustblokk.
 • 1. oktober - eksamen/prøver i høstsemesteret, samt ny prøve/konte høst og eksamen/prøver i januarblokk (nye søkere).
 • 1. november - innmelding av behov for tilrettelegging ved hver enkelt eksamen (for de som allerede har innvilget tilrettelegging).
 • 1. mars - eksamen/prøver i vårsemesteret, samt ny prøve/konte vår og eksamen/prøver i juniblokk (nye søkere).
 • 1. april - innmelding av behov for tilrettelegging ved hver enkelt eksamen (for de som allerede har innvilget tilrettelegging).

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle søknaden din om tilrettelegging må du levere dokumentasjon på behovet ditt, dvs. legeerklæring, spesialistrapport, dysleksiattest eller tilsvarende.

Dersom sakkyndig ikke benytter NMBUs skjema må dokumentasjonen inneholde:

 • Navn på student.
 • Fødselsnummer.
 • Hvor lenge dokumentasjonen er gyldig.
 • Hvorvidt tilretteleggingsbehovet er kronisk eller akutt.
 • Hvis tilretteleggingsbehovet skyldes allergi må det presiseres hvilke måneder det er behov for tilrettelegging.
 • Hvilke tilretteleggingstiltak sakkyndig mener er nødvendig for å kompensere for ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører.
 • Dokumentasjonen må være datert, signert av lege eller annen sakkyndig og stemplet.

Spesielt ved allergi

 • Dokumentasjonen fra lege eller medisinsksakkyndig må bekrefte at plagene du har, som følge av allergien, er så store at det er forenelig med at du må få ekstra tid ved eksamen for å oppveie for plagene. Det må også dokumenteres hvilke periode av året du har behov for tilrettelegging. 

Oversikt over mulige tilretteleggingstiltak ved eksamen

 • Ammepause
 • Eget rom for eksamensavvikling
 • Forlenget tid
 • Lingdys skrivekontroll og/eller talesyntese
 • Muntlig eksamen (istedenfor skriftlig, kan ikke nødvendigvis innvilges for alle emner)
 • Møbler, spesiell stol eller heve/senkbart bord
 • Opplesing av oppgavetekst 
 • PC - bruke PC under eksamen 

Listen er ikke uttømmende.

Published 2. April 2014 - 15:10 - Updated 24. november 2021 - 7:53