Søke om tilrettelegging

Elektronisk søknadsskjema for tilrettelegging: 
Fylles inn av studenten

Søknadsskjema om tilrettelegging ved studie og eksamen:

Søknadsfrist tilrettelegging eksamen - gjelder for studenter som ikke allerede har innvilget tilrettelegging ved NMBU

Første onsdag i augstblokk - eksamen/prøver i augustblokk.

1. oktober
- eksamen/prøver i høstsemesteret, samt ny prøve/konte høst og eksamen/prøver i januarblokk.

1. mars - eksamen/prøver i vårsemesteret, samt ny prøve/konte vår og eksamen/prøver i juniblokk.

 • Søknaden må være sendt innen søknadsfristen. Dokumentasjon fra medisinsksakkyndig kan ettersendes -  innen 2 uker etter søknadsdato. Dokumentasjonen sendes til arkivet@nmbu.no
 • Etter fristen er det kun akutt sykdom/skade som det vil bli vurdert tilrettelagt for ved førstkommende eksamensperiode.
 • NB: Kjent og forventet redusert helsetilstand som skyldes allergi regnes ikke som en akutt tilstand og det må søkes om tilrettelegging innen søknadsfristen for perioden.

Krav til dokumentasjon
For at vi skal kunne behandle søknaden din om tilrettelegging må du levere dokumentasjon på behovet ditt, dvs. legeerklæring, spesialistrapport, dysleksiattest eller tilsvarende.
Skjema for utfylling av lege/medisinsk sakkyndig

Dersom sakkyndig ikke benytter NMBUs skjema må dokumentasjonen inneholde:

 • Navn på student.
 • Fødselsnummer.
 • Hvor lenge dokumentasjonen er gyldig.
 • Hvorvidt tilretteleggingsbehovet er kronisk eller akutt.
 • Hvis tilretteleggingsbehovet skyldes allergi må det presiseres hvilke måneder det er behov for tilrettelegging.
 • Hvilke tilretteleggingstiltak sakkyndig mener er nødvendig for å kompensere for ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører.
 • Dokumentasjonen må være datert, signert av lege/ annen sakkyndig og stemplet.

Spesielt ved allergi

 • Dokumentasjonen fra lege/medisinsksakkyndig må bekrefte at plagene du har, som følge av allergien, er så store at det er forenelig med at du må få ekstra tid ved eksamen for å oppveie for plagene.

Hensikten med tilrettelegging er at den skal kompensere for de ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører, samtidig som en i størst mulig grad skal sikre at alle kandidater prøves likt.

Dersom du er student ved NMBU og har

 
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • ADHD
 • Asperger
 • Svaksynt/blind
 • Nedsatt hørsel
 • Nedsatt bevegelsesevne
 • Psykososiale vansker
 • Kronisk sykdom
 • Andre årsaker

kan du ha rett til tilrettelegging ved studier og eksamen.

PS: Ved Campus Ås gis det ikke tilrettelegging som følge av annet morsmål enn norsk.

Har du spørsmål eller ønsker et møte Kontakt oss på tilretteleggingskontoret.

 

 

 

Published 2. April 2014 - 15:10 - Updated 2. oktober 2019 - 8:38