Informasjon for studenter med nedsatt hørsel

NMBU jobber mot å bli et universelt utformet universitet, og ved nye rehabliteringer etableres teleslynger som en naturlig del i våre læresaler og auditorier. Mange nyere undervisningsrom har nå teleslynge med IR-anlegg, og mottakere lånes ut ulike steder på campus.

Nedsatt hørsel

Bruker du teleslynge?
Hvis du har nedsatt hørsel eller er avhengig av teleslynge, ber vi deg ta kontakt med studieavdelingen. Vi vil være behjelpelig med å timeplanlegge dine emner i saler med tilpasset utstyr eller å få utstyr på plass der det er behov.

Undervisningsrom med teleslynge, campus Ås:
Aud Max: I fremre del av salen
Bioteknologibygningen: BT1A.07, BT2A.10, BT3A.16 (IR).
Husdyrfagsbygningen: H109 (IR), H115.
Jordfagsbygningen: J106, JU18 (IR)
Planteskolen: PL202 (IR)
Tårnbygningen: T132, T230, T301, T330, T434, T401, TU101 (alle IR).
Tekniske fag: TF145, TF203, TF204. TF205, TF210, TF01, TF02, TF102-fløy 3 (alle IR) - Med unntak av TF102-3 er saler på TF ute av drift til august 2018 i forbindelse med rehabiliteringsarbeider
Urbygningen: Alle læresaler og auditorier med unntak av festsalen (U215).

"Mottaksmykker" for IR-slyngene kan lånes og lades hos studieavdelingen i Cirkusbygnignen og ved IT-seksjonen i Saghellinga. I tillegg har NMBU et mobilt anlegg som kan flyttes til saler ved behov. Ta kontakt med IT-seksjonen ved datasal@nmbu.no

Brannvarsling
NMBU har ikke visuelt varslingsanlegg eller varsling med spesiell lyd tilpasset personer med nedsatt hørsel. NMBUs varslingssystem kan imidlertid kobles mot telefonnummer, og dersom du melder fra til drift- og serviceavdelingen kan du få din telefon koblet mot brannvarslingssystemet. 

Døvetolk
Studenter med behov for tegnspråktolk, gjør selv avtale med Tolketjenesten. Vi anbefaler at dere straks etter opptak tar kontakt med tolketjenesten ettersom etterspørselen etter døvetolker er stor. Tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen vil også gjerne ha kontakt med dere som trenger døvetolk slik at vi kan bidra med informasjon til tolkene, gi dem tilgang til Canvas m.m. Vi kan også minne emneansvarlige på om at de skal bruke mikrofon uoppfordret og at de bør forelese på en slik måte at det blir lettest for dere.   

Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med tilretteleggingskontoret

Published 24. February 2009 - 12:00 - Updated 1. november 2019 - 9:24