Nedsatt hørsel

Bruker du teleslynge?
Hvis du har nedsatt hørsel eller er avhengig av teleslynge, ber vi deg ta kontakt med studieavdelingen. Vi kan blant annet minne emneansvarlige om at de skal bruke mikrofon uoppfordret og at de bør foreles på en slik måte at det blir lettest for dere (gjenta spørsmål fra salen, snakke mot publikum og ikke mot tavle osv). Dersom du er avhengig av høreapprat og teleslynge, vil vi i samarbeid med IT-avdelingen vil vi være behjelpelig med å timeplanlegge dine emner i saler med tilpasset utstyr eller å tilpasse utstyret til deg. I noen saler har vi fastmontert teleslynge, men i de fleste saler har vi IR-anlegg. I tillegg har NMBU et mobilt anlegg som kan flyttes til saler ved behov.

Brannvarsling
NMBU har ikke visuelt varslingsanlegg eller varsling med spesiell lyd tilpasset personer med nedsatt hørsel. NMBUs varslingssystem kan imidlertid kobles mot telefonnummer, og dersom du melder fra til drift- og serviceavdelingen kan du få din telefon koblet mot brannvarslingssystemet. 

Døvetolk
Studenter med behov for tegnspråktolk, gjør selv avtale med Tolketjenesten. Vi anbefaler at dere straks etter opptak tar kontakt med tolketjenesten ettersom etterspørselen etter døvetolker er stor. Tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen vil også gjerne ha kontakt med dere som trenger døvetolk slik at vi kan bidra med informasjon til tolkene, gi dem tilgang til Canvas m.m. Vi kan også forberede emneansvarlig om at tolker vil være til stede i undervisningen, og minne emneansvarlige på om at de skal bruke mikrofon uoppfordret og at de bør forelese på en slik måte at det blir lettest for dere.   

Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med tilretteleggingskontoret

Published 24. February 2009 - 12:00 - Updated 28. november 2022 - 9:32