HC-parkering

Har du behov for HC-parkering for en kortere eller lengre periode på campus Ås?

Søk om HC-parkering via elektronisk søknadsskjema eller ta kontakt med tilretteleggingskontoret på tilrettelegging@nmbu.no Husk å legge med dokumentasjon fra lege eller annen medisinsksakkyndig på behovet for HC-parkering. 

For at vi skal få registrert parkeringen elektronisk må du også opplyse om:  

  • Ditt mobilnummer
  • Bilens registreringsnummer

Ta kontakt med tilretteleggingskontoret på tilrettelegging@nmbu.no ved spørsmål.

Published 7. juli 2017 - 11:15 - Updated 25. oktober 2021 - 8:10