Tilretteleggingsformer

Oversikt over mulige tilretteleggingstiltak ved eksamen for NMBU studenter med et dokumentert behov. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende.

 • Ammepause
 • Bløt penn
 • Eget rom for eksamensavvikling
 • Forlenget tid*
 • Opplesing av oppgavetekst 
 • Muntlig eksamen (istedenfor skriftlig, kan ikke nødvendigvis innvilges for alle emner)
 • Møbler, spesiell stol eller heve/senkbare bord
 • PC - bruke PC under eksamen (kan ikke nødvendigvis innvilges for alle emner)
 • Rullestolbrukere eller bevegelsesnedsatte: eksamensavvikling i tilgjengelig rom

Trenger du tilrettelegging? Hvordan og når må du søke om tilrettelegging.

*Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver jf. forskrift om studier ved NMBU
Ved skriftlig eksamen gis følgende forlengelse:

 • for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
 • for eksamen som varer mer enn 1,5 og inntil 2 timers gis 20 minutter ekstra tid
 • for eksamen som varer mer enn 2 og inntil 4 timers gis 30 minutter ekstra tid
 • for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

Ved hjemmeeksamen gis følgende forlengelse:

 • eksamen på 24 timer eller mer: 3 timer tilleggstid
 • eksamen på 36 timer eller mer: 5 timer tilleggstid
 • eksamen på 48 timer eller mer: 7 timer tilleggstid
Published 24. February 2014 - 11:22 - Updated 2. February 2021 - 14:35