Lese og skrivevansker

Tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen bidrar i samarbeid med den enkelte student og fakultetene ved å tilrettelegge forholdene i studietiden og under eksamensavvikling.

Har du dokumentert dysleksi?

Dersom du er utredet for dysleksi fra et tidligere lærested ber vi deg kontakte tilretteleggingskontoret og vi vil hjelpe deg å få tilrettelagt studier og eksamen i tråd med anbefalinger fra sakkyndig. Tilretteleggingskontoret vil normalt ikke kreve ny utredning for å tilby tilrettelegging i form av utvidet tid og PC under eksamen. Vær oppmerksom på at mulighetene for tilrettelegging på universitetsnivå ellers kan være begrenset i forhold til på videregående skole.

Trenger du tilrettelegging ved studier og/eller eksamen?

Ta kontakt med tilretteleggingskontoret så fort som mulig etter påbegynte studier og innen søknadsfristen for å søke om tilrettelegging og for å avtale et møte. Ta gjerne med dokumentasjonen du allerede har.   

Innvilgelse av bruk av PC ved eksamen

Dersom du får innvilget bruk av PC under eksamen i, må du innen avmeldingsfristen for hver periode melde til tilretteleggingskontoret hvilke eksamener du ønsker å benytte PC i. Dette fordi det ikke er alle typer eksamen som er egnet for PC. Du vil få tilsendt en epost med et skjema der du kan melde inn behovet. 

Lingdys

NMBU har noen lisenser på Lingdys til bruk ved eksamen, men vi anbefaler at du skaffer din egen lisens ettersom programvaren tilpasses den enkelte bruker og stavekontrollen baseres på erfaringer fra brukerens språkbruk. Kontakt NAV for å høre om du kan få støtte til dette. Ta med egne øretelefoner dersom du skal benytte talesyntesen i Lingdys. På nettsider til Lingit kan du laste ned en demoversjoner for å teste ut programvaren. Ta kontakt med tilretteleggingskontoret dersom du trenger hjelp.

Lydbøker

Kjenner du til NLB, Norsk lyd og blindeskriftbibliotek? Her kan også alle studenter med dokumenterte lese- og skrivevansker låne pensumlitteratur som lydbøker. Som student må man søke om å bli personlig bruker og sende dokumentasjon.

Diktafon

NMBU har noen diktafoner som kan lånes ut for kortere tidsrom for å teste ut bruk av diktafon i undervisningssammenheng. Ta kontakt med oss i studieavdelingen. Ønsker du å ta opp forelesninger, er det retningslinjer for å gjøre dette. 'Egenerklæring for lydopptak under forelesning' må fylles ut, skjemaet finner du på Skjema og maler siden under 'Tilrettelegging'.

Andre tips

Det er mange hjelpemidler på markedet. Det er opp til den enkelte student, eventuelt i samarbeid med NAV, å skaffe seg ekstra hjelpemidler. Trenger du gode råd om studieteknikk, finnes det også gode blogger fra dyslektikere som deler sine erfaringer på nettet. En av disse er Marianne Kufaas Sæterhaug sin nettside. 

 

Published 24. February 2009 - 13:00 - Updated 1. august 2022 - 15:01