Helse/Tilrettelegging

Helse 

Kurs/Webinar

Webinar: Topp-tips til deg som har dysleksi - 19. og 21. oktober 2021

Tilrettelegging ved eksamen og studier NMBU 

Informasjon - dysleksi, nedsatt hørsel eller bevegelsesevne

Stipend ved funksjonsnedsettelse 

Hvilerom for studenter på campus

 

 

 

 

Published 23. mars 2015 - 11:20 - Updated 29. september 2021 - 13:55