Hva er fusk eller plagiering og hvordan unngår du dette

Fusk og plagiering kan få store konsekvenser for deg som student. Derfor er det så viktig at du vet hvordan du skriver akademisk tekst og hvordan du skal siterer korrekt.

Fusk og plagiering

Hvordan skrive akademisk tekst og sitere korrekt - så unngår du plagiere


Lær deg hvordan du skriver og siterer korrekt i akademisk skriving.
Verktøy og ressurser for å skrive akademiske tekster

Hva er fusk og plagiering

  • Fusk er å oppnå et resultat på ulovlig vis og NMBU ser svært alvorlig på fusk og plagiering da dette er et tillitsbrudd fra studenten overfor både medelever og institusjonen NMBU.
  • Det sees like strengt på fusk på skole- og hjemmeeksamen, obligatoriske innleveringer som andre oppgaver og arbeid som skal leveres inn i løpet av studietiden ved NMBU.


Eksempler på fusk og plagiering


• Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr under eksamen
• Å bruke av eller ha tilgjengelig hjelpemidler som ikke er tillatt. Eksempler på dette er lapper og ark med pensumrelatert informasjon, egne notater etc.
• Å ikke oppgi kilder eller å oppgi fiktive kilder
• Svar som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som eget svar
• Svar som helt eller delvis har vært brukt av en annen person ved en tidligere eksamen eller innlevering
• Svar som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person
• Svar som helt eller delvis har vært brukt av studenten selv ved en tidligere eksamen eller innlevering
• Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
• Brudd på reglene om samarbeid
• Å gjengi eller sitere fra lærebøker, fagbøker, andres oppgaver, materiale som er hentet fra internett osv. uten å klart markere at det er en gjengivelse/sitat fra andre (plagiat)
• Å gjengi eller sitere fra tekst du tidligere har skrevet i en innlevert oppgave, uten å klart markere at det er en gjengivelse/sitat du tidligere har levert (selv plagiering)


Konsekvenser av fusk


Det er NMBUs klagenemnd som vedtar hvilke sanksjoner fusk skal få for den enkelte student. Konsekvensene kan bli utestengelse fra NMBU i inntil et år, samt miste retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i det samme tidsrommet. Eksamen, oppgaven eller innleveringen din vil bli annullert.

Husk at retten til å annullere en eksamen, oppgave eller innlevering foreldes ikke jf. UH loven § 4-7 nr. 4. Det betyr at dersom det er mistanke om fusk kan saken tas opp selv om du har forlatt universitetet. Dersom det foreligger et vedtak om annullering må vitnemål eller karakterutskrift leveres tilbake til NMBU

Hvordan fusk og plagiering oppdages


• Av eksamensvakten under eller i forbindelse med eksamen.
• Stikkprøver av ansatte i Studieavdelingen under eksamen
• Av sensor ved vurdering av en eksamen eller oppgave
• Bruk av Ephorus - et tekstgjennkjenningsprogram som sjekker studentens elektronisk innleverte oppgave opp mot andre studenters oppgaver og tekster fra internett.


Published 21. mai 2014 - 16:03 - Updated 1. juni 2017 - 14:59