Trekk under eksamen

Trekke deg/levere blankt - campusbasert eksamen med penn og papir

Hvis du møter opp til skriftlig eksamen i et emne, men ønsker å trekke deg underveis eller levere blank besvarelse gjelder følgende:

 • Du må levere utfylt omslagsark. Husk å kontrollere at du skriver rett kandidatnummer.
 • Du kan tidligst levere inn omslaget og forlate eksamenssalen 30 minutter etter at eksamen startet.
 • Du vil bli registrert som møtt til den aktuelle eksamen med resultat F eller Ikke bestått.
 • Hvilken sluttkarakter du får i emnet avhenger av hvor mye den aktuelle eksamen teller for endelig sensur i emnet og hva som står i emnebeskrivelsen til emnet.
 • Dersom vilkårene er tilsted kan du melde deg til ny eksamen (konte) i emnet.

Trekke deg/levere blankt - campusbasert eksamen i WISEflow

 • Ved digital eksamen benyttes eksamenssystemet WISEflow.
 • Ved WISEflow eksamen må du ha med egen PC. Dette gjelder også når du vil levere "blankt" dvs. trekke deg fra eksamen på eksamenssalen.
 • Du må logge inn i WISEflow som vanlig, og så enten trykke på 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn.
 • Du kan tidligst trekke deg/levere inn blank besvarelse og forlate eksamenssalen 30 minutter etter at eksamen startet.
 • Du vil bli registrert som møtt til den aktuelle eksamen med resultat F eller Ikke bestått.
 • Hvilken sluttkarakter du får i emnet avhenger av hvor mye den aktuelle eksamen teller for endelig sensur i emnet og hvordan vurderingen i emmnet er beskrevet i emnebeskrivelsen til emnet.
 • Dersom vilkårene er tilsted kan du melde deg til ny eksamen (konte) i emnet.
Published 20. januar 2016 - 13:37 - Updated 24. mars 2023 - 13:15