Trekk under eksamen

Hvis du møter opp til eksamen i et emne, men ønsker å trekke deg underveis/levere blank besvarelse gjelder følgende:

  • Du må levere utfylt omslagsark. Husk å kontrollere at du skriver rett kandidatnummer.
  • Du kan tidligst levere inn omslaget og forlate eksamenssalen 30 minutter etter at eksamen startet.
  • Ved digital eksamen må du ha med PC også når du vil levere blankt. Logg inn som vanlig, og lever den blanke besvarelsen gjennom eksamenssystemet.
  • Du vil bli registrert som møtt til eksamen med resultat F eller Ikke bestått.
  • Hvilken sluttkarakter du får i emnet avhenger av hvor mye den aktuelle eksamen teller for endelig sensur i emnet og hva som står i emnebeskrivelsen til emnet.
  • Dersom vilkårene er tilsted kan du melde deg til konteeksamen i emnet.
Published 20. januar 2016 - 13:37 - Updated 16. juli 2019 - 10:08