Trekk under eksamen

Hvis du møter opp til eksamen i et emne, men ønsker å trekke deg underveis/levere blank besvarelse gjelder følgende:

  • Du må levere utfylt omslagsark. Husk å kontrollere at du skriver rett kandidatnummer
  • Du kan tidligst levere inn omslaget og forlate eksamenssalen 30 minutter etter at eksamen startet.
  • Du vil bli registrert som møtt til eksamen med resultat F eller Ikke bestått
  • Hvilken sluttkarakter du får i emnet avhenger av hvor mye den aktuelle eksamen teller for endelig sensur i emnet og hva som står i emnebeskrivelsen til emnet
  • Dersom vilkårene er tilsted kan du melde deg til konte eksamen i emnet
Published 20. januar 2016 - 13:37 - Updated 1. juni 2017 - 14:14