Leselig besvarelse

Husk at eksamensbesvarelsen du leverer skal leses av en eller flere sensorer som skal gi deg sensur.

Det er vanskelig for sensor å bedømme innholdet i besvarelsen din dersom besvarelsen er tilnærmet uleselig.

 

Published 15. desember 2016 - 13:05 - Updated 15. desember 2016 - 13:23