Akutt syk under eksamen

Hvis du underveis i eksamen blir akutt syk slik at må forlate eksamen/gå hjem er det tre muligheter:

1. Levere legeattest

Hvis du planlegger å gå til legen for å få legeattest må du forlate salen uten å levere inn utfylt eksamenspapiromslag - gjelder eksamen som gjennomføres med penn og papir.

Hvis du har WISEflow eksamen må du ikke levere noe i systemet.

Skjema Akutt syk under eksamen må fylles ut på salen. Eksamensvaktene leverer det utfylte skjema videre til eksamenskontoret.

Husk! Legeattesten må inneholde følgende for å bli godkjent:

  • Dato/tidsrommet for fraværet.
  • Hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for.
  • Det må fremgå av dokumentasjonen at du ble akutt syk under den aktuelle eksamen. 
  • Dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig

Gyldig legeerklæring må leveres innen 5 dager etter eksamen via elektronisk søknadsskjema om gyldig fravær. Alternativt kan dokumentasjon leveres/sendes Arkivet ved NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås.

Leverer du gyldig legeattest vil du få registrert gyldig fravær fra denne eksamen. Du kan også melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det gis slik eksamen i emnet.

2. Levere inn besvarelsen din

Hvis du ønsker å levere inn det du har skrevet for sensurering  kan du det. Da er det resultatet av sensureringen som vil gjelde som resultat for denne eksamen. Du eller vakten kan påføre besvarelsen at du ble syk og at dette er grunnen til at ikke alle oppgaver ble besvart. Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk under eksamen vil ikke attesten være gyldig. Dersom sensuren for eksamen blir stryk/F kan du melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det gis slik eksamen i emnet.

3. Levere blankt

Levere blankt - eksamen med penn og papir

Hvis du ønsker å levere inn en blank besvarelse kan du det, da må eksamenspapiromslaget være utfylt. Resultatet for denne eksamen vil være stryk/F. Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke attesten være gyldig. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom slik eksamen tilbys i emnet.

Levere blankt - WISEflow eksamen

Hvis du ønsker å levere blankt, må du logge inn i WISEflow for å gjøre dette. Enten kan du trykke på 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn. Resultatet for denne eksamen vil være stryk/F. Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke attesten være gyldig. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom slik eksamen tilbys i emnet.

Sykdom eller gyldig fravær før eksamen

For sykdom eller annet gyldig forfall som gjør at du ikke kan møte til eksamen gjelder egen regler.

 

Published 8. juli 2016 - 10:52 - Updated 29. november 2021 - 12:44