+Meny

Akutt syk under eksamen

Akutt syk under eksamen

Hvis du underveis i eksamen blir akutt syk slik at må forlate eksamen/gå hjem er det tre muligheter:

Få legeattest
Hvis du planlegger å gå til legen for å få legeattest må du forlate salen uten å levere inn utfylt eksamenspapiromslag. Vaktene vil notere på listen for innlevering av besvarelser at du ikke har levert grunnet sykdom.

Husk! Legeattesten må innholde følgende for å bli godkjent:

  • Dato/tidsrommet for fraværet.
  • Hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for.
  • Det må fremgå av dokumentasjonen at du ble akutt syk under den aktuelle eksamen. 
  • Dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig

Leverer du gyldig legeattest vil du få resgistrert gyldig fravær fra denne eksamen. Du kan også melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det gis slik eksamen i emnet.

Levere inn besvarelsen din
Hvis du ønsker å levere inn det du har skrevet for sensurering  kan du det. Da er det resultatet av sensureringen som vil gjelde som resultat for denne eksamen. Du eller vakten kan påføre besvarelsen at du ble syk og at dette er grunnen til at ikke alle oppgaver ble besvart. Selv om du leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke den være gyldig. Dersom sensuren for eksamen blir stryk/F kan du melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det gis slik eksamen i emnet.

Levere blankt
Hvis du ønsker å levere inn en blank besvarelse kan du det, da må eksamenspapiromslaget være utfylt. Resultatet for denne eksamen vil være stryk/F. Selv om du leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke den være gyldig. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det gis slik eksamen i emnet.

For sykdom eller annet gyldig forfall som gjør at du ikke kan møte til eksamen gjelder egen regler.

Published 8. juli 2016 - 10:52 - Updated 8. juli 2016 - 11:31