FLOWlock digital eksamen

Demo av FLOWlock

Test gjerne FLOWlock i forkant av eksamen. På denne lenken finner du informasjon både om hvordan du installerer FLOWlock og hvordan du kjører en demo

Starte eksamen

Logg inn i WISEflow. Velg Feide, og logg inn med ditt vanlige NMBU brukernavn og passord. Når du kommer inn i WISEflow, velger du den aktuelle eksamen, og trykker så på 'Start FLOWlock'. Hvis du har andre programmer som kjører på maskinen, vil du få beskjed om å lukke dem, og deretter starte FLOWlock på nytt.

Du får opp et nedtellingsvindu, som viser gjenstående tid til eksamen starter. Når nedtellingen er ferdig, får du opp et lite vindu hvor du må skrive inn et passord for å få startet eksamen. Dette passordet får du oppgitt av eksamensvaktene.

Skrive besvarelsen

Etter at passordet er skrevet inn, kommer du inn i en teksteditor hvor du skal skrive besvarelsen din. Du finner noen av de samme funksjonene som i en vanlig teksteditor (f.eks. Word), men i en forenklet utgave. Vi anbefaler at du gjennomfører en demo-eksamen i FLOWlock før eksamen, slik at du er kjent med teksteditoren og funksjonaliteten når du kommer på eksamen.

I høyre kolonne ved siden av teksteditoren har du tilgang til oppgaveteksten, du kan legge inn ekstramateriale som tegning eller bilde, og du kan se alle lagrede versjoner av besvarelsen din.

Levere

Gjenstående tid vises øverst i høyre hjørne, husk å følge med på tiden.

Kandidatnummeret ditt ligger i systemet, og du trenger ikke skrive det inn i besvarelsen. Husk å ikke skriv navn eller andre ting som kan identifisere deg.

Når eksamenstiden er ute, låses besvarelsen, og du får ikke skrevet mer. Du får heller ikke flyttet eller endret på teksten etter at tiden er ute. Har du flervalgseksamen, får du ikke avgitt flere svar, og heller ikke lest mer i spørsmålene når tiden er ute. For å få levert besvarelsen, må du skrive inn et nytt passord, som du får av eksamensvakten. Dersom du vil levere før tiden er ute, skal eksamensvakten skrive inn passordet for deg.

Når innleveringen er fullført, får du opp en bekreftelse, og du kan lukke ned FLOWlock. Hvis du ønsker det, kan du få tilsendt en kvittering på at besvarelsen er innlevert. Besvarelsen vil også være tilgjengelig i WISEflow, slik at du kan hente den frem der, hvis du ønsker å se den etter eksamen er avsluttet. Dersom du har flervalgseksamen, vil spørsmålene og svarene dine kun være tilgjengelig dersom emneansvarlig tillater dette. 

Published 3. august 2017 - 9:49 - Updated 1. desember 2021 - 9:35