FAQ Campus eksamen

Om WISEflow

WISEflow er eksamenssystemet som brukes ved NMBU. 

Under brukanvisninger for WISEflow finner du lenke til å lære mer hvordan du bruker WISEflow som deltaker dvs. som student som skal ta eksamen i systemet.

Hva er WISEflow, Flow, FLOWlock og FLOWmulti

En Flow er en vurdering som er opprettet i WISEflow. Det kan være en campusbasert eksamen eller en hjemmeeksamen, eller innlevering av f. eks. masteroppgave.

FLOWmulti er betegnelsen på en prøve i WISEflow som bruker flervalgsmodulen, men den kan godt inneholde andre spørsmålstyper enn bare vanlige multiple choice spørsmål.

FLOWlock er eksamensnettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin. FLOWlock brukes som oftest ved digital campus eksamen. 

Skal eksamen være i WISEflow?

Dersom emnet skal ha digital eksamen, vil du se dette i Studentweb en stund før eksamen. På emnet vil det under vurdering stå 'Eksamenssystem: WISEflow'.

Du må ha egen PC eller MAC til eksamen

Må jeg ha egen datamaskin?

Alle digitale eksamener som gjennomføres ved NMBU er BYOD-eksamener (Bring Your Own Device), som betyr at studentene må ha med egen bærbar PC eller Mac til eksamen. 

Hvordan klargjøre maskinen min for WISEflow eksamen?

Du må ha lastet ned og installert FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) FØR eksamen . Husk også før hver eksamensperiode å sjekk at du har den siste versjonen av nettleseren.

Kan jeg bruke iPad eller et annet nettbrett på eksamen?

Nei.

FLOWlock

Hva hvis jeg trenger hjelp til å installere FLOWlock?

Ta med deg maskinen din til datatjenesten, så kan de hjelpe deg med å installere.

Må jeg installere FLOWlock selv hvis jeg tar eksamen på datasal?

FLOWlock vil være ferdig installert på PC-ene på datasalen. Merk at det likevel er ditt ansvar å ha gjort deg kjent med hvordan en digital eksamen foregår i forkant av eksamensdagen, ved å ha logget inn i WiseFlow og kjørt en demoeksamen i FlowLock.

Hvordan leverer jeg i FLOWlock

Gjenstående tid vises øverst i høyre hjørne, husk å følge med på tiden. Når eksamenstiden er ute, låses besvarelsen, og du får ikke skrevet mer. Du får heller ikke flyttet eller endret på teksten etter at tiden er ute. Har du flervalgseksamen, får du ikke avgitt flere svar, og heller ikke lest mer i spørsmålene når tiden er ute. For å få levert besvarelsen, må du skrive inn et nytt passord, som du får av eksamensvakten. Dersom du vil levere før tiden er ute, skal eksamensvakten skrive inn passordet for deg.

WISEflow eksamen uten FLOWlock

I noen tilfeller kan en WISEflow eksamen på campus gjennomføres uten bruk av FLOWlock. Det vil si at du maskinen din ikke er sperret. Det kan allikevel være restriksjoner på hva du har lov til å bruke av hjelpemidler i form av egne dokumenter eller internett m.m. Husk at du er ansvarlig for at du leverer inn rett fil til rette tid.

Når må jeg møte til eksamenen?

Ved digitale eksamener er oppmøtetid 30 minutter før eksamensstart.

Hvis du ønsker levere blankt på eksamen

Dersom du ønsker å levere blankt/trekke deg fra eksamen må du møte opp på rett eksamenssal med egen PC.  Du må logge deg inn i WISEflow, trykke på 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn. Husk at du ikke kan forlate salen før det har gått 30 minutter fra eksamen startet.

Tilrettelegging ved eksamen

Utvidet tid ved eksamen – må jeg gjøre noe?

Dersom du har fått innvilget utvidet eksamenstid, vil den ekstra tiden være registrert i WISEflow før eksamen, så du trenger ikke å gjøre noe.

Jeg husker ikke FEIDE-passordet mitt. Hva gjør jeg?

Du kan sjekke passordet ditt, eller endre det på denne siden: https://brukerdata.nmbu.no  

Problemer med nettilgang, egen PC eller MAC

Hva hvis jeg mister tilkoblingen til internett under eksamen?

  • Ikke lukk nettleseren når nettet er borte
  • Pass på å lagre lokalt med jevne mellomrom for ikke å miste noe av besvarelsen din. Det vil bli synlig en knapp oppe til høyre - 'lagre lokal kopi'
  • Når nett kommer tilbake vil nettleseren automatisk oppdatere mot WISEflow.
  • Ta kontakt med support hvis du ikke har nett når du skal levere.

Jeg har problemer med egen PC eller MAC

Dersom du har problemer med din PC, eller ikke har PC, kan du ved campusbasert eksamen søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal eller låne en laptop. Søknadsskjema for låne PC ved digital campusbasert eksamensgjennomføring.

Hva hvis maskinen min ikke virker på eksamensdagen? 

I slike tilfeller vil vi prøve å finne en løsning med en PC du kan låne.

Låne PC - når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er samme dato som avmeldingsfristen i det aktuelle semesteret. Ta umiddelbart kontakt med eksamen@nmbu.no dersom du ikke har søkt, men får problemer med å gjennomføre eksamen på egen PC. 

Kladdepapir - deles det ut?

Kladdepapir vil være tilgjengelig i eksamenslokalet for de som ønsker det.

Stavekontroll - fungerer den?

Det er stavekontroll i systemet som du skriver eksamensbesvarelsen din i.

Lagring av besvarelse 

Lagres besvarelsen automatisk?

Besvarelsen din blir automatisk lagret hvert 10. sekund, så lenge du er koblet til internett.

Lagrede versjoner av besvarelsen 

I kolonnen til høyre når du skriver i FlowLock, kan du bla gjennom forskjellige verktøy, der vil du blant annet finne en liste over alle lagrede revisjoner.

Får jeg en kopi av besvarelsen min?

Besvarelsen din vil være tilgjengelig i WISEflow, slik at du når som helst kan logge inn og se den. Du kan også laste ned en lokal kopi hvis du ønsker det. Unntak kan gjelde multiple choice oppgaver. 

Tegninger, bilder m.m. Hvordan laste opp?

Du kan legge til vedlegg til besvarelsen din. Du kan tegne, ta bilder m.m. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for hvordan du legger til vedlegg i besvarelsen.

Er besvarelsen anonym for sensor?

Sensor kan kun se kandidatnummer. Det er viktig at du ikke skriver navn eller andre ting som kan identifisere deg i oppgaveteksten.

Kandidatnummer - må jeg fylle inn det i oppgaven?

Du trenger ikke skrive inn kandidatnummeret noe sted. Systemet kobler opp mot kandidatnummer automatisk.

Når får jeg oppgaveteksten?

Oppgaveteksten blir tilgjengelig i WISEflow når eksamen starter. 

Kan jeg ta en digital eksamen med penn og papir?

Du kan ikke velge å skrive med penn og papir ved digital eksamen. Du kan søke om å få skrive for hånd som tilrettelegging ved digital eksamen hvis du har et dokumentert (av lege eller tilsvarende) behov for dette

Published 18. April 2017 - 13:35 - Updated 10. desember 2021 - 9:38