FAQ Campus eksamen

Hva er WISEflow, Flow, FLOWlock og FLOWmulti?

WISEflow er eksamenssystemet som brukes ved NMBU. 

En Flow er en vurdering som er opprettet i WISEflow. Det kan være en skoleeksamen eller en hjemmeeksamen, eller innlevering av feks masteroppgave.

FLOWmulti er betegnelsen på en prøve i WISEflow som bruker flervalgsmodulen, men den kan godt inneholde andre spørsmålstyper enn bare vanlige multiple choice spørsmål.

FLOWlock er eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin. FLOWlock brukes ved digital campus eksamen. 

Hvordan kan jeg lære mer om WISEflow

Under brukanvisninger for WISEflow finner du lenke til å lære mer hvordan du bruker WISEflow som deltaker dvs. som student som skal ta eksamen i systemet.

Hvordan vet jeg om eksamen i mitt emne skal være digital?

Dersom emnet skal ha digital eksamen, vil det være synlig i Studentweb en stund før eksamen. På emnet vil det under vurdering stå 'Eksamenssystem: WISEflow'.

Må jeg ha med min egen bærbare datamaskin?

Ja, alle digitale eksamener som gjennomføres ved NMBU er BYOD-eksamener (Bring Your Own Device), som betyr at studentene har med egen bærbar PC eller Mac til eksamen. 

Hvordan klargjøre maskinen min for digitale skoleeksamener?

Du må ha lastet ned og innstaller FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) FØR eksamen . Husk også før hver eksamensperiode å sjekk at du har den siste versjonen av nettleseren.

Hva hvis jeg trenger hjelp til å installere eksamensnettleseren?

Ta med deg maskinen din til datatjenesten, så kan de hjelpe deg med å installere.

Må jeg installere FLOWlock selv hvis jeg tar eksamen på datasal?

Nei, eksamensnettleseren vil være ferdig installert. Merk at det likevel er ditt ansvar å ha gjort deg kjent med hvordan en digital eksamen foregår i forkant av eksamensdagen, ved å ha logget inn i WiseFlow og kjørt en demoeksamen i FlowLock.

Hva skjer hvis maskinen min ikke virker på eksamensdagen? 

I slike tilfeller vil vi prøve å finne en løsning med en PC du kan låne.

Må jeg ha med PC hvis jeg skal levere blankt på eksamen?

Ja, du må ha med PC, og logge inn i WISEflow, og levere en blank besvarelse i WISEflow for at det skal bli riktig registrert.

Kan jeg bruke iPad eller et annet nettbrett på eksamen?

Nei.

Jeg har fått utvidet tid ved eksamen – hva må jeg gjøre?

Dersom du har fått innvilget utvidet eksamenstid, vil den ekstra tiden være registrert i systemet før eksamen så du trenger ikke å gjøre noe.

Jeg husker ikke FEIDE-passordet mitt. Hva gjør jeg?

Du kan sjekke passordet ditt, eller endre det på denne siden: https://brukerdata.nmbu.no  

Når må jeg møte frem til eksamenen?

Ved digitale eksamener er oppmøtetid 30 minutter før eksamensstart.

Kan jeg få kladdepapir?

Kladdepapir vil være tilgjengelig i eksamenslokalet for de som ønsker det.

Kan jeg bruke stavekontroll når jeg skriver besvarelsen min?

Ja, det er stavekontroll i systemet som du skriver eksamensbesvarelsen din i.

Blir besvarelsen automatisk lagret når jeg skriver?

Ja, besvarelsen din blir automatisk lagret hvert 10. sekund, så lenge du er koblet til internett.

Kan jeg se når besvarelsen har blitt lagret?

Ja, i kolonnen til høyre når du skriver i FlowLock, kan du bla gjennom forskjellige verktøy, blant annet en liste over alle lagrede revisjoner.

Hva skjer hvis jeg mister tilkoblingen til internett under eksamen?

  • Ikke lukk nettleseren når nettet er borte
  • Pass på å lagre lokalt med jevne mellomrom for ikke å miste noe av besvarelsen din. Det vil bli synlig en knapp oppe til høyre - 'lagre lokal kopi'
  • Når nett kommer tilbake vil nettleseren automatisk oppdatere mot WISEflow.
  • Ta kontakt med support hvis du ikke har nett når du skal levere.

Hvordan legger jeg til tegninger, tar bilder m.m.?

Du kan legge til vedlegg til besvarelsen din. Du kan tegne, ta bilder m.m. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for hvordan du legger til vedlegg i besvarelsen.

Er besvarelsen anonym for sensor?

Ja, sensor kan kun se kandidatnummer. Det er viktig at du ikke skriver navn eller andre ting som kan identifisere deg i oppgaveteksten.

Må jeg skrive kandidatnummeret mitt i oppgaven?

Nei, du trenger ikke skrive inn kandidatnummeret noe sted. Systemet kobler opp mot kandidatnummer automatisk.

Får jeg en kopi av besvarelsen min?

Ja, besvarelsen din vil være tilgjengelig i WiseFLow, slik at du når som helst kan logge inn og se den. Du kan også laste ned en lokal kopi hvis du ønsker det. Unntak kan gjelde multiple choice oppgaver. 

Når får jeg oppgaveteksten?

Oppgaveteksten blir tilgjengelig i WISEflow når eksamen starter. 

Kan jeg ta en digital eksamen med penn og papir?

Nei, man kan ikke velge å skrive med penn og papir ved digital eksamen. Du kan søke om å få skrive for hånd som tilrettelegging ved digital eksamen hvis du har et dokumentert (av lege eller tilsvarende) behov for dette.

Jeg har problmer med egen PC eller Mac – hva gjør jeg?

Dersom du ikke har problemer med din PC, eller ikke har PC, kan du ved campusbasert eksamen søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal. Søknadsskjema for låne PC ved digital campusbasert eksamensgjennomføring.

Hva er søknadsfristen for å søke om å låne PC?

Søknadsfristen er samme dato som avmeldingsfristen i det aktuelle semesteret. Ta umiddelbart kontakt med eksamen@nmbu.no dersom du ikke har søkt, men får problemer med å gjennomføre eksamen på egen PC. 

Published 18. April 2017 - 13:35 - Updated 22. august 2021 - 14:57