Digital eksamen hjemme

Generelt om eksamen

Du finner oppdatert informasjon om eksamens tidspunkt, eksamensform og tillatte hjelpemidler ved din eksamen: 

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert. Lurer du på noe kan du kontakte fakultetet eller emneansvarlig. 

Support under digital eksamen hjemme - eksamensperioden

Support ved WISEflow digital hjemmeeksamen

 • Se om du finner svar på det du lurer på her FAQ Digital Hjemmeeksamen i WISEflow
 • Hvis du trenger hjelp under digital hjemmeeksamen i WISEflow eksamen og ikke fant svar på det du lurer på i FAQ, ta kontakte med support  via skjema Support under eksamen 
 • Vi ber deg benytte support skjema (over) dersom du trenger support, men opplever du problemer med skjema kan du ringe 67230130
 • Support tider 
  I eksamensperioden er support tilgjengelig: kl. 8.00-18.00, eller så lenge eksamen varer.

Support ved Canvas digital hjemmeeksamen

Hvis du har spørsmål relatert til hjemmeeksamen i Canvas vennligst kontakt emneansvarlig i det aktuelle emnet.

PC og nettverk support

Har du spørsmål om/problemer med din PC og/eller nettverk i forkant av eller under eksamen ta kontakt med IT på it@nmbu.no /tlf. 67230555

Digital eksamen hjemme - WISEflow

Husk:

 • Du må ha tilgang til egen PC og stabilt nett
 • WISEflow anbefaler å bruke Chrome eller Firefox
 • Har du  PC eller nettverk problemer kan du kontakte IT (datatjenesten) i forkant av eksamen (it@nmbu.no /tlf. 67230555). 
 • Logge inn i WISEflow med FEIDE (NMBU) brukernavn og passord.
 • Finn emnet du skal ha eksamen i, eksamensoppgaven vil bli tilgjengelig når eksamen starter.
 • Ved eksamen i digitalt eksamenssystem skal eksamensbesvarelsen skrives på datamaskin. Det er kun tegninger og evt. utregninger som kan gjøres med penn og papir og lastes opp som vedlegg til besvarelsen. Håndskreven eksamensbesvarelse vil normalt ikke bli sensurert. 
 • Det er ikke tillatt med noe form for kommunikasjon med medstudenter eller andre personer under eksamen, så fremt annet ikke er spesifisert. Dette gjelder både ved hjemmeeksamen og campusbasert eksamen,
 • Pass på at du leverer riktig fil og at filen(e) du skal levere både er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute. Det er ditt ansvar å kontrollere at du leverer riktig fil til riktig tid!
 • Ved innlevering av besvarelsen er det viktig at du følger instruksjoner for riktig innlevering (ikke Gå ut etter opplasting, men velg Levere). I mange tilfeller må du konvertere filer til PDF før du får levert din besvarelse i WISEflow. 
 • Får du problem med å levere inn besvarelsen, ta umiddelbart kontakt med support via Skjema for supporthenvendelser. 
 • Dersom eksamensbesvarelser ikke leveres innen tidsfristen vil ikke møtt bli registrert som resultat på eksamen.
 • Eksamenstiden som vises i WISEflow er inkludert eventuelt ekstra tid for opplasting av filer. Har du tilrettelegging er ekstra tid for dette også lagt til i totaltiden som vises.
 • Du trenger ikke installere FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) ved hjemmeeksamen.
 • Ha mobilen din tilgjengelig under eksamen, det kan bli sendt ut viktig informasjon ang. eksamen på sms.
 • Har du flere spørsmål rundt digital hjemmeeksamen kan du se på spørsmål og svarsiden FAQ Digital hjemmeeksamen 

Muntlig digital eksamen

Muntlig eksamen kan bli gjennomført digitalt. Du vil få mer informasjon om den praktiske gjennomføringen og eksakt klokkeslett for din eksaminasjon fra fakultetet. Husk å sjekke at mikrofon og høyttaler på PC fungerer, sjekk dette i god tid før eksamen. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av den muntlige eksamen, verken av deg eller av fakultetet.

Digital eksamen hjemme i Canvas 

Noen eksamener gjennomføres i Canvas. Du vil finne mer informasjon om disse eksamenene i emnets emne-rom i Canvas.

Husk at eksamensbesvarelsen må leveres inn innen oppgitt innleveringsfrist. Dersom eksamensbesvarelsen ikke leveres innen tidsfristen vil ikke møtt bli registrert som resultat på eksamen.

Vurdering og tilbakemelding i WISEflow

Sensor kan gi kommentarer og tilbakemeldinger på din besvarelse direkte i WISEflow. Vi anbefaler at du sjekker dette når sensur er publisert.

Krav til egen PC

Det er krav om at du må ha egen PC ved digital eksamen enten den gjennomføres som hjemmeeksamen eller campusbasert eksamen.

Published 10. mars 2017 - 15:54 - Updated 1. mai 2022 - 9:04