Digital eksamen A til Å

Generelt om eksamen

Alle eksamener gjennomføres som hjemmeeksamen våren 2021.

Du finner oppdatert informasjon om eksamens tidspunkt eksamens form og tilatte hjelpemidler ved din eksamen: 

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert. Lurer du på noe kan du kontakte fakultetet eller emneansvarlig. 

Digital hjemmeeksamen i WISEflow

Husk:

 • Du må ha tilgang til egen PC og stabilt nett
 • WISEflow anbefaler å bruke Chrome eller Firefox
 • Forsøk å finne deg et sted å gjennomføre eksamen der du kan arbeide uforstyrret og med god sittestilling. 
 • Kjør en demoeksamen i WISEflow, så du vet hva du skal gjøre under eksamen.
 • Har du problemer med PC eller nettverk kan du kontakte IT i forkant av eksamen. Spørsmål om din PC og/eller nettverk skal rettes til it@nmbu.no /tlf. 67230555
 • Logge inn i WISEflow med FEIDE (NMBU) brukernavn og passord.
 • Finn emnet du skal ha eksamen i, eksamensoppgaven vil bli tilgjengelig når eksamen starter.
 • Pass på at filen(e) du skal levere både er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute.
 • Ved innlevering av besvarelsen er det viktig at du følger instruksjoner for riktig innlevering (ikke Gå ut etter opplasting, men velg Levere). I mange tilfeller må du konvertere filer til PDF før du får levert din besvarelse i WISEflow. Får du problem med å levere inn besvarelsen, ta umiddelbart kontakt med support. Dersom eksamensbesvarelser ikke leveres innen tidsfristen vil ikke møtt bli registrert som resultat på eksamen.
 • Eksamenstiden som vises i WISEflow er inkludert eventuelt ekstra tid som er gitt for opplastig av filer. Har du for tilrettelegging er ekstra tid for dette også lagt til i totaltiden som vises.
 • Du trenger ikke installere FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) ved hjemmeeksamen.
 • Ha mobilen din tilgjengelig under eksamen, det kan bli sendt ut viktig informasjon ang eksamen på sms.
 • Trenger du support under digital hjemmeeksamen vennligst benytt Skjema for studentsupport digital eksamen
 • Har du flere spørsmål rundt digital hjemmeeksamen kan du se på spørsmål og svarsiden FAQ Digital hjemmeeksamen 

Digital campusbasert eksamen i WISEflow

Digital eksamen ved NMBU gjennomføres på egen PC, og du er selv ansvarlig for å se at maskinen tilfredsstiller kravene, og at eksamensnettleseren er installert og fungerer før du møter opp til eksamen. 

Husk:

 • Du kan se i StudentWeb hvorvidt eksamen i emnet gjennomføres digitalt.
 • Ta med egen PC/MAC til eksamen (med strømforsyning/lader) 
 • Husk ditt FEIDE brukernavn og passord
 • Innstaller FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) FØR eksamen 
 • Kjør en demoeksamen i WISEflow, så du vet hva du skal gjøre under eksamen
 • Har du problemer med PC kan du kontakte IT i forkant av eksamen. Spørsmål om din PC og/eller nettverk skal rettes til it@nmbu.no /tlf. 67230555
 • Gjør deg kjent med hvordan du finner eksamensoppgaven og funksjon for å sette inn bilder/tegninger
 • Du får kladdeark og ark til å tegne på under eksamen, ta med penn.
 • Eksamensoppgaveteksten vil være tilgjengelig i WISEflow og oppgaven deles ikke ut på papir, med mindre emneansvarlig synes det er spesielt behov for det.
 • Har du flere spørsmål rundt digital campusbasert eksamen kan du se på spørsmål og svarsiden FAQ Digital campusbasert eksamen 

Muntlig digital eksamen

Muntlig eksamen kan bli gjennomført digitalt. Du vil få mer informasjon om den praktiske gjennomføringen og eksakt klokkeslett for din eksaminasjon fra fakultetet. Husk å sjekke at mikrofon og høyttaler på PC fungerer, sjekk dette i god tid før eksamen. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av den muntlige eksamen, verken av deg eller av fakultetet.

Digital hjemmeeksamen i Canvas 

Noen eksamener gjennomføres i Canvas. Du vil finne mer informasjon om disse eksamene i emnets emne-rom i Canvas.

Husk at eksamensbesvarelsen må leveres inn innen oppgitt innleveringsfrist. Dersom eksamensbesvarelser ikke leveres innen tidsfristen vil ikke møtt bli registrert som resultat på eksamen.

Vurdering og tilbakemelding i WISEflow

Sensor kan gi kommentarer og tilbakemeldinger på din besvarelse direkte i WISEflow. Vi anbefaller at du sjekker dette når sensur er publisert.

Krav til egen PC

Det er krav om at du må ha egen PC ved digital eksamen enten den gjennomføres som hjemmeeksamen eller campusbasert eksamen.

Dersom du har problemer med din PC, kan du ved campusbasert eksamen søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Søknadsfrist er 1. april for vårparallell og 1. november for høstparallell.

Published 10. mars 2017 - 15:54 - Updated 8. April 2021 - 18:49