Oppmelding til eksamen

Semesterregistrering og godkjenning av utdanningsplan
Sjekk at utdanningsplanen din er korrekt! Når du bekrefter utdanningsplanen din, vil du automatisk bli oppmeldt i de obligatorisk emnene som ligger i din plan for det aktuelle semesteret.

Husk at du må være semesterregistrert og ha betalt semesteravgift for å få avlegge eksamen. Semesterringstreing og betaling av semesteravgift må gjøres hvert semester innen fristene - akademisk kalender.

Du har selv ansvaret for å kontrollere at du er meldt opp/av til de emnene du skal ta. Kontroller oppmeldingene under «aktive emner» på Studentweb

Ta kontakt med SiT før oppmeldingsfristen hvis du har problemer med semesterregistrering eller du lurer på noe.

Tilleggsemner og oppmelding til konte
Meld deg opp i eventuelle tilleggsemner eller til ny eksamen/konte:

 • Logg deg inn på Studentweb
 • Velg «aktive emner»
 • Søk opp ønsket emne
 • Trykk på velg og følg videre instruks

 

Oppmeldingsfrister for emner og eksamen:

 • Augustblokk: Første onsdag i augustblokken
 • Høstparallell: 15. september
 • Ny eksamen/konte høst: 1. oktober
 • Januarblokk: 1. desember
 • Vårparallell: 1. februar
 • Ny eksamen/konte vår: 1. mars 
 • Juniblokk: 1. april

Published 7. mars 2012 - 9:00 - Updated 22. august 2017 - 8:26