Gjentak - karakterregel

Gjentak av eksamen

Noen emner fikk endret karakterregel grunnet korona-situasjonen fra karakterregel A-F til ny karakterregel Bestått – Ikke bestått

For studenter som tar opp en eksamen med tidligere bestått bokstavkarakter gjelder følgende: 

  • Tidligere bokstavkarakter vil være gjeldende, men så fremt eksamen bestås kan karakteren endres til Bestått. Dersom du ønsker en slik endring må du sende en epost til sensur@nmbu.no etter at sensur foreligger. 

For studenter som tok en eksamen for første gang, og hvor emnet hadde ekstraordinær karakterregel Bestått/Ikke bestått, men som på et senere tidspunkt velger å ta ny eksamen gjelder følgende:

  • Ved stryk på ny eksamen: Eventuell tidligere Bestått karakter blir gjeldende
  • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter blir gjeldende
Published 18. mars 2021 - 12:43 - Updated 16. november 2022 - 12:45