Eksamen huskeliste

Nyttig informasjonsvideo om eksamen

Hva må du ha med?

  • Gyldig legitimasjon med bilde (eks. førerkort, studentkort eller pass). Legitimasjonen vil bli kontrollert under eksamen. NB: Mobil App med semesterkort er ikke gyldig legitimasjon.
  • Kulepenn. Besvarelsen må skrives med kulepenn for å gi gjennomslag
  • Til digital eksamen: egen bærbar PC med strøm/lader
  • Ha med mat og drikke. Det er ikke anledning til å kjøpe dette under eksamen.

Husk!

  • Kontroller hvor og når du skal møte til din eksamen på Studentweb. Møter du for sent eller på feil sted til eksamen kan det medføre at du ikke får avlagt eksamen.
  • Møt i god tid før eksamen. Du skal være på plass i eksamenssalen senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital eksamen anbefaler vi oppmøte 30 minutter før start, i tilfelle du skulle trenge teknisk hjelp.
  • Ta hensyn til dine medstudenter - vær stille når du går.

Unngå forsøk på fusk

Sett deg inn i hva som regnes som forsøk på fusk. Merk at tilgang til mobiltelefon, uten unntak, blir å betrakte som forsøk på fusk.

Det er ikke lov å ha armbåndsur tilgjengelig under eksamen. Bakgrunnen for forbudet er utfordringene knyttet til bruk av smartklokker. Det kan være vanskelig å se forskjell på en smartklokke og et armbåndsur/klokke uten smartklokke funksjoner. Det er veggklokker i alle eksamensrom.

  • Mobiltelefon, smartklokker og alt annet elektronisk utstyr skal slås av og legges i jakke/veske/sekk på anvist sted.
  • Hjelpemidler som ikke er tillatt må fjernes og legges i veske/sekk. Ordbøker som benyttes må være fri for notater o.l.

Brudd på disse punktene vil bli betraktet som forsøk på fusk uavhengig av om telefonen, utstyret eller hjelpemidlet faktisk blir forsøkt benyttet.

Sensurfrist
Sensurfristen er tre uker etter at eksamen ble avholdt. Sensuren på din eksamen finner du på Studentweb.

Lykke til på eksamen!

Published 2. september 2011 - 10:00 - Updated 28. oktober 2019 - 12:29